Tutkimus

Terveydenhuollon kehittämisen koulutusohjelman opettajat ja opiskelijat ovat sitoutuneet tuottamaan uutta ja laadukasta tutkimustietoa asiakkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden hyväksi.

Opiskelijamme integroituvat koulutusohjelman ja yhteistyöpartnereittemme tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelijat tekevät tieteellisiä opinnäytetöitään akateemisessa toimintaympäristössä yliopiston sekä sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan ohjauksessa.
Tutkimuksen painopisteet

•    Kliinisen hoitotyön kehittäminen

•    Väestön terveyden kehittäminen

•    Terveydenhuollon monialaisen asiantuntijuuden kehittäminen 


Maisterintutkielman aiheen voi myös löytää ohjelman yhteistyötahojen tiedontarpeiden pohjalta. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Helsingin kaupunki, pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut sekä hyvinvointialueet. 

Tutkimushankkeita

Helsinki Health Study -tutkimusryhmä

Helsinki Health Study -tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa työn ja muun elämän vaikutuksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa – myös työuran jälkeen.

Hankkeessa on tehty ja tehdään myös paljon tutkielmia ja väitöskirjoja. Esimerkkejä julkaisuista löytyy täältä.

Tutkimusryhmän nettisivut
Tutkimuksen johtaja Tea Lallukka

Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus

Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus (Nursing Research Center, NRC) on tärkeä yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on edistää hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta ja sen tuloksien käyttöä potilaan parhaaksi.

Lisätietoa Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksesta.