Tutkimus

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tutkielma jossakin lääketieteellisen tiedekunnan meneillään olevassa tutkimushankkeessa.
Terveystieteiden tutkimus

Maisterintutkielman aiheen voi myös löytää ohjelman yhteistyötahojen tiedontarpeiden pohjalta. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin - ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (erikoissairaanhoito), Uudenmaan perusterveydenhuolto, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistus. 

Tutkimushankkeet

Helsinki Health Study -tutkimusryhmä

Helsinki Health Study -tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa työn ja muun elämän vaikutuksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa – myös työuran jälkeen.

Hankkeessa on tehty ja tehdään myös paljon tutkielmia ja väitöskirjoja. Esimerkkejä julkaisuista löytyy täältä.

Tutkimusryhmän nettisivut
Tutkimuksen johtaja Tea Lallukka

Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus

Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus (Nursing Research Center, NRC) on tärkeä yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on edistää hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta ja sen tuloksien käyttöä potilaan parhaaksi.

Lisätietoa Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksesta.