Opiskelu

Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän maisteriohjelma sopii sinulle jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä, maailmanpolitiikasta ja globaaleista ongelmista, medioista ja vaikuttamisesta, puolueista, vaaleista ja edustuksellisuudesta, hyvästä hallinnosta ja julkisista organisaatioista, kansainvälisen politiikan ymmärtämisestä ja poliittisesta viestinnästä tai journalismista.
Miksi politiikan ja viestinnän maisteriohjelma?

Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee

 • valtaa
 • vallan käyttötapoja ja jakautumista yksilöiden ja instituutioiden kesken eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa.

Maailmanpolitiikassa tarkastelun kohteena ovat

 • politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista
 • sellaiset yhteiskunnalliset suhteet, jotka läpäisevät tai ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajoja.

Viestinnän oppiaineessa tutkitaan

 • median ja viestinnän eri ilmiöitä osana yhteiskuntaa sekä kansallisia ja globaaleja yhteisöjä.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa hankit valmiudet

 • analysoida syvällisesti politiikan, viestinnän ja kansainvälisten suhteiden ilmiöitä sekä tunnistaa näiden ilmiöiden merkitys yhteiskunnassa
 • käyttää tutkimustietoa tieteen ajankohtaisten kysymysten erittelemiseen
 • luoda itsenäisesti tutkimusasetelmia ja tuottaa uutta tietoa tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä
 • arvioida tieteellisen tiedon luotettavuutta ja merkitystä
 • tunnistaa sekä arvioida kriittisesti arvolähtökohtia ja normatiivisia argumentteja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä
 • toimia julkisten ja yksityisten organisaatioiden vastuullisissa asiantuntijatehtävissä
 • toimia sekä ammatillisissa tehtävissä että kansalaisena rooleissa, jotka edistävät julkista keskustelua sekä demokraattista osallisuutta ja päätöksentekoa
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelijajärjestöt ovat yhteiskunnallisen toiminnan harjoituskenttiä ja tarjoavat hyvinvointipalveluita jäsenistölleen. Opiskelijajärjestöt ovat mukana tiedekunta- ja ainelaitostason opiskelijavaikuttamisessa. Järjestöissä toimimalla oppii monia asioita, jotka eivät kuulu yliopiston varsinaiseen opetussuunnitelmaan, mutta ovat kiinteä osa yliopisto-opiskelua ja kasvamista sivistyneeksi ihmiseksi.

Kannunvalajat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö. Kannunvalajat saattaa eri aineita opiskelevat valtiotieteilijät yhteen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi se järjestää vuoden suurimmat tapahtumat kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Noin 3000 jäsenen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat toimii myös linkkinä tiedekunnan 15 eri ainejärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä.

Tutustu myös:

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Katso video ylioppilaskunta HYY:n 150-vuotisjuhlista!

Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op). Valtiotieteiden maisterin tutkinnon (VTM) voi suorittaa kahdessa lukuvuodessa.

Tutkintoon sisältyy:

 • syventävät opinnot 90 - 95 op (sis. maisterintutkielma 30 op)
 • valinnaiset opinnot 10 - 25 op (sis. 5-15 op työelämäopintoja) 

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma sisältää opintosuuntia, jotka määrittävät ne opinnot, jotka sinun tulee suorittaa.

Katso politiikan ja viestinnän maisteriohjelman tutkintorakenne opiskelu-palvelusta

Opintosuunnat ovat:

 • Politiikan ja organisaatioiden opintosuunta
 • Maailmanpolitiikan opintosuunta
 • Viestinnän opintosuunta

Lisäksi ohjelmassa on yhteiskuntaopin aineenopettajan opintosuunta. Se on tarkoitettu vain niille politiikan ja organisaatioiden opintosuunnan opiskelijoille, jotka kandidaatintutkinnon suorittamisen aikana saavat hakemuksesta oikeuden opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen.  

Tutustu maisteriohjelman opintosuuntiin.

Opetuskieli

Koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi. Tarjoamme opintojaksoja myös englanniksi ja ruotsiksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä. Voit tehdä valinnaisia opintoja myös esimerkiksi englanninkielisessä maisteriohjelmassa Global Politics and Communication.

Kurssit ja opetus

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää näiden alojen asiantuntijatyössä tarvittavia ammatillisia ja tieteellisiä valmiuksia. Voit perehtyä syvällisesti valitsemaasi tieteenalaan ja opit analysoimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tieteenalan keskeisiä kysymyksiä.

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen ja opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Tarjoamme laajan kirjon kursseja, esimerkiksi

 • julkisuuden ja demokratian teorioista
 • kansainvälisistä suhteista ja maailmantalouden kriiseistä
 • poliittisesta osallistumisesta digitaalisessa mediaympäristössä
 • vaikuttajaviestinnästä sekä
 • julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksista ja viestinnästä.

Opinnot päättyvät maisterintutkielman tekemiseen.

Maisteriopintojen suoritusmuotoja ovat:

 • luentokurssit oheislukemistoineen
 • pienryhmätyöskentely
 • opintopiirit
 • itsenäinen työskentely
 • kirjatentit
 • esseetehtävät
 • oppimispäiväkirjat
 • seminaari ja tutkielma

Lue lisää Politiikan ja viestinnän maisteriohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Maisteriopintojen päätteeksi kirjoitat 50–70 sivun pituisen maisterintutkielman (30 op) itseäsi kiinnostavasta aiheesta.

Tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan selkeitä yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia ja hankkimaan tutkimusaineistoja sekä muodostamaan, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi opit kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä. Tarjoamme opiskelijoille myös mahdollisuutta osallistua tieteenalojen tutkimusprojekteihin. Tutkielman kirjoittaminen saattaa innostaa tutkijan uralle: jatko-opiskelijaksi tai työelämän tutkimustehtäviin.

Jatko-opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muihin kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkimusyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi

Lue lisää tietoa HY:n tohtorikoulutuksesta.

Kansainvälistyminen

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa opiskelet vahvasti kansainvälisessä ympäristössä. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on runsaasti opiskelija- ja opettajavaihtoa, englanninkielistä opetustarjontaa, ulkomaista henkilökuntaa ja useita kansainvälisiä tutkimushankkeita. Globaalien ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen sekä Suomen kehitys monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi on maisteriohjelman sydämessä.

Helsingin yliopistossa ja Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on useita englanninkielisiä maisteriohjelmia, jotka tarjoavat mahdollisuuden opiskella englanniksi yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Valtio-opilla ja viestinnällä on oma englanninkielinen maisteriohjelma Global Politics and Communication, jolla on paljon yhteistä opetusta suomenkielisen maisteriohjelman kanssa. Maisteriohjelmaan saapuu vuosittain noin 50 tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa Euroopasta ja muualta maailmasta. Ulkomaisten opiskelijoiden kanssa työskentely on mielenkiintoista, parantaa kielitaitoa ja lisää ymmärtämystä muista yhteiskunnista ja kulttuureista.

Yleisin tapa kansainvälistyä on suorittaa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Maisteriohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimuksia useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Kuulumme myös Nordplus-verkostoon, jonka kautta voit lähteä vaihtoon pohjoismaisiin yliopistoihin. Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai osallistua tutkimusavustajana tieteenalojen kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

Sinulla on mahdollisuus ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin ja voit myös toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskella myös muita kiinnostavia aineita. Voit valita tutkintoosi opintojaksoja valtiotieteellisen tiedekunnan muista maisteriohjelmista, Helsingin yliopiston muista tiedekunnista sekä myös muista korkeakouluista Joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta.

Yhteydet työelämään ovat tärkeitä opintojesi joka vaiheessa. Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa useita työelämään valmentavia kursseja. Maisteriopintoihin sisältyy myös valinnainen työelämäjakso, jonka aikana voit perehtyä alan työtehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä. Opintojaksoissa keskustellaan sisältöihin liittyvistä työelämäyhteyksistä ja tehdään vierailuja yliopiston ulkopuolelle tai tuodaan opetukseen mukaan alumneja tai muita aihepiirin asiantuntijoita. Myös maisterintutkielma on mahdollista laatia yhteistyössä jonkin järjestön tai yrityksen kanssa.