Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan
Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

Opetus- ja tutkimushenkilökunta
Viestintä
Professorit
Apulaisprofessorit
Yliopistonlehtorit
Yliopistotutkijat
Tutkijatohtorit
Tohtorikoulutettavat
Työelämäprofessorit
Yleinen valtio-oppi

Professorit

Apulaisprofessorit
Yliopistonlehtorit
Yliopistotutkijat
Tutkijatohtorit
Tohtorikoulutettavat