Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Koulutusohjelman johtaja
Viestinnän henkilökunta
Professorit
Apulaisprofessorit
Yliopistonlehtorit
Yliopistotutkijat
Tutkijatohtorit
Väitöskirjatutkijat
Yleisen valtio-opin henkilökunta
Professorit
Apulaisprofessorit
Yliopistonlehtorit
Yliopistotutkijat
Tutkijatohtorit
Väitöskirjatutkijat