Opiskelu

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmasta valmistuu kahden aineen opettajia.

Tämä tarkoittaa sitä, että valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Maisterivaiheessa suoritat valitsemasi ensimmäisen opetettavan aineen syventävät opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Miksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma?

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

 • osaat hyödyntää ja luoda opetuksellista tietoa oman opetuksen tueksi ja kehittämiseksi
 • kehittää uusia opetuksellisia ratkaisuja
 • osaat tukea ja opettaa monenlaisia oppilaita
 • osaat ratkaista opetukseen liittyviä haasteita
 • osaat kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja käyttää alasi tutkimusmenetelmiä
 • osaat toimia myös kansainvälisessä koulutuskentässä
 • sinulla on valmiudet itsesi kehittämiseen opettajan työssäsi

Tutustu miksi Nora, Jussi ja Nelly päättivät opiskella matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajaksi?

Rakenne ja sisältö

  Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, johon sisältyvät seuraavat opinnot:

  1. Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia) syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma 30 op.
  2. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellisessä tiedekunnassa)

  Tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöstä löydät opiskelijan ohjeista:
  Maisteriohjelman opetussuunnitelma

  Opettajan maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa:

  • Matematiikan opettaja
  • Fysiikan opettaja
  • Kemian opettaja

  Valitset opintosuuntasi sen mukaan, mitä edeltäviä opintoja sinulla on suoritettuna. Ilmoitat opintosuuntasi hakiessasi ohjelmaan. Lue lisää opintosuunnista.

  Opetuskieli

  Koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi mutta yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi.

  Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

  Kurssit ja opetus

  Opettajan maisteriohjelmassa syvennät ja laajennat tieteenalasi osaamista sekä perehdyt lisää aineesi opetukseen ja oppimiseen. Maisterivaiheessa suoritat myös opettajan pedagogiset opinnot (kasvatustieteellisessä tiedekunnassa).

  Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: luentoja, harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, vierailuja sekä erilaisia projekteja.

  Lue lisää kursseista.

  Opinnäytetyö

  Maisterin tutkinnon lopuksi laadit pro gradu -tutkielman. Tutkielman tarkoitus on perehdyttää tieteenalasi tai sen opetuksen tutkimukseen, tutkimusmenetelmiin ja kysymyksen asetteluun. Vaikka laadit tutkielman itsenäisesti, jokainen opiskelija saa työlleen ohjaajat aiheen parhaista asiantuntijoista. Ohjaajat auttavat sekä opastavat pro gradun tekemisessä. Aineenopettajan koulutuksessa tutkielman aihe liittyy usein aineen opettamiseen ja sen tutkimukseen, mutta sen voi laatia myös omaan tieteenalaan liittyvästä teemasta. Opiskelija voi itse vaikuttaa aiheen valintaan.

  Jatko-opinnot

  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopiva tohtoriohjelma on esimerkiksi Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma.

  Opiskelu ja opiskelijaelämä

  Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

  Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

  Lue lisää opiskelijaelämästä.

  Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!