Matkalla maatalousyrittäjäksi

Jaakolle maatalousalan opinnot ovat luonnollinen valinta; perheen kotitila ja maatalous ovat aina olleet lähellä hänen sydäntään. Koulussa hyvin pärjänneelle nuorelle yliopisto-opinnot olivat alusta asti kiinnostava vaihtoehto, joten opiskelupaikan valintaa ei tarvinnut pohtia pitkään.

Matkalla maatalousyrittäjäksi

Jaakko Kleemolalle maatalousalan opinnot ovat luonnollinen valinta; perheen kotitila ja maatalous ovat aina olleet lähellä hänen sydäntään. Koulussa hyvin pärjänneelle nuorelle yliopisto-opinnot olivat alusta asti kiinnostava vaihtoehto, joten opiskelupaikan valintaa ei tarvinnut pohtia pitkään. ”Opinnoissa voin myös hyödyntää omaa osaamistani”, Jaakko täsmentää.

Kotitilan askareet vaihtuivatkin opiskelijaelämään sekä maataloustieteiden ja sen kasvintuotantotieteiden moduulin opintoihin vuonna 2019. Lyhyt matka kotitilalle toki mahdollistaa vierailut ja työnteon tilalla, mutta opintoihin opiskelijakämppä tuo kaivattua opiskelurauhaa. Samalla voi sujuvasti erottaa opiskeluarjen vapaa-ajasta. Oma kokemus alasta antaa myös vahvan pohjan opiskelulle, ja ”lähipiiriltä saan tarvittaessa tukea opintoihin”, Jaakko kertoo.

Viikin kampus – maanläheisyyttä urbaanissa ympäristössä

Yliopistotasolla maataloustieteitä opetetaan Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Jaakko pitää Viikistä, joka on hänestä sopivan maanläheinen. Keskeltä urbaania pääkaupunkia löytyvät tutkimusnavetta ja sen asukkaat sekä laitumia ja peltoja. Jaakon mielestä Helsingissä ja Viikissä on hyvät puitteet opiskelulle.

Viikin kampus on Jaakon näkemyksen mukaan alueena sopivan kokoinen. Kampuksella on ihmisvilinää, mutta kukaan ei katoa ihmisruuhkaan. ”Tuttuihin törmää aina”, Jaakko kuvailee. Kampuksella kohtaavat eri tiedekuntien ihmiset, opinnot ja opetustilat. Alueen erilaiset työskentelytilat ovat näppärien kulkumatkojen päässä, ja luentosaleihin sekä luokkahuoneisiin löytää vaivatta. Tarjolla on runsaasti myös muita opiskelutiloja sekä ryhmätöille että itsenäiseen opiskeluun.

Maatalousopinnot – sopiva sekoitus teoriaa ja traktorirallia

Maataloustieteiden kattavasta opintotarjonnasta voi helposti poimia itseään kiinnostavia opintoja. Jaakolle mielekkäimmät kurssit liittyvät hänen oman kotitilansa arkeen ja yritystoimintaan. Kurssivalinnoissa hän painottaakin peltokasvituotantoa ja maatalousekonomiaa, mutta muistakin opinnoista on paljon iloa. ”Oman kielitaidon karttuminen on avannut ovia maailmalle ja uusille ideoille”, Jaakko kuvailee.

Opintoihin voi sisällyttää aiheita myös Viikin kampuksen eri tiedekuntien yhteisistä kursseista, joista saa uusia näkökulmia omalle opintopolulle. Tarjolla on myös paljon käytännöllisiä kursseja, jolloin luentosalit vaihtuvat konkreettiseen tekemiseen. Lukuisia kiinnostavia aiheita siis riittäisi opiskeltavaksi, vaikka Jaakko myöntääkin, että työteliästä nuorta on ajoittain ”hieman harmittanut jättää traktori pellon laitaan ja lähteä luennolle."

Opiskelijan vapaus – yhdessä olemisen ja oppimisen riemua

Opiskelussa yhdistyvät uuden oppiminen ja uudet tuttavuudet. Jaakolle parasta opiskelussa on ollut uusien ihmisten tapaaminen ja verkostoituminen samanhenkisten ihmisten kanssa. Viikissä hän on päässyt tutustumaan ihmisiin, joilla kaikilla on oma uniikki taustansa. Erilaisista taustoista huolimatta heitä kaikkia yhdistää kiinnostus maatalouteen. ”Toisten opiskelijoiden seuraan on ollut helppo liittyä,” Jaakko vakuuttaa. Hyvän pohjan uusille ja kestäville tuttavuuksille antoi orientaatioviikko, jonka Jaakko kuvaa olleen mielenkiintoinen ja täynnä mukaansatempaavaa tekemistä.

Yliopisto-opinnot antavat myös paljon vapauksia, mitä Jaakko pitää opiskelussa tärkeänä. Hän saa päättää, mitä opiskelee ja kuinka aikansa käyttää. Samalla tulee opittua vastuuta omasta itsestään ja tekemisestään. Opintojen ohessa saa siis hyvin tietoja ja työkaluja myös tulevaan työelämään. Maataloustieteiden opintojen Jaakko kokee antavan ”vankan pohjan maatalousyrittäjänä toimimiseen”. Opiskeluaikana luomiensa verkostojen hän uskoo myös olevan hyödyksi tulevaisuudessa.

Maatalous – monipuolinen tulevaisuuden ala

Maatalousalan opinnot tarjoavat laajan ja perusteellisen opetuksen maatalousalan eri toiminta-aloille. Kattavat tiedot mahdollistavat työllistymisen moniin erilaisiin ja kiinnostaviin maatalouden tehtäviin Suomessa ja maailmalla. Tulevaisuuden suuret ja globaalit kysymykset liittyvät vahvasti maatalouteen, kuten ruoantuotannon turvaamiseen muuttuvassa ilmastossa. Alassa ja sen osaajissa on paljon potentiaalia saada aikaiseksi konkreettista hyvää ja pysyvää muutosta maailmassa.

Jaakon tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkeät. Hänen tarkoituksenaan on jatkaa ja edelleen kehittää kotitilansa toimintaa. Viikistä saaduilla opeilla ja verkostoilla onkin hyvä rakentaa niin omaa kuin alankin tulevaisuutta. Jaakko uskoo vahvasti kotimaiseen maataloussektoriin ja sen kykyyn työllistää alan osaajia myös jatkossa. Hän kannustaakin muita opiskelemaan maataloustieteitä:

"Maataloustieteet tarjoavat mielestäni paljon suuntautumisvaihtoehtoja ja mielekästä opiskeltavaa kattavasti alan eri osa-alueista. Maataloustieteissä opiskeltavat asiat ovat usein konkreettisia, ja on helppoa nähdä, miten tietoa hyödynnetään tosielämässä. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja työtehtävät konkreettisia.”

Maataloustieteiden kandiohjelma

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Haluatko ymmärtää, miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa?  Löydä oma alasi ja tule opiskelemaan maataloustieteiden kandiohjelmaan, niin saat valmiudet kasvaa asiantuntijaksi näillä tärkeillä aloilla!

Maataloustieteissä sovelletaan biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto.

Maataloustieteiden kandiohjelmassa on yhteisten opintojen lisäksi viisi vaihtoehtoista erikoistumismoduulia: kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maatalousekonomia, agroteknologia sekä maaperä- ja ympäristötiede.