”Haluan edistää kestävämpiä maatalouskäytäntöjä Suomessa – riippumatta siitä, missä työskentelen valmistumiseni jälkeen”

Alkutuotannon ja maatalouden asiantuntijoita tarvitaan niin kauan kuin ruoka on keskeinen osa elämäämme – eli jokaikinen päivä.

Haastattelimme maataloustieteiden maisteriopiskelija Nelli Pitkästä. Nelli on suorittanut aiemmin maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon, ja maisterin tutkinto on nyt lähes valmis.

Kenelle koulutusohjelma on suunnattu, ja mitkä tekijät erottavat sen muista opinnoista tai oppilaitoksista?

Mielestäni maataloustieteet sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita alkutuotannosta, elintarviketuotannosta ja luonnontieteistä. Tämä koulutus sopii niille, jotka haluavat syventää tietämystään ja kehittää kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä elintarviketuotantoon vaikuttavista tekijöistä aina pellolta ja viljelystä kansalliseen ja maailmanlaajuiseen politiikkaan ja päätöksentekoon. Maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmat ovat ainoa yliopistotasoinen maataloustieteiden koulutus Suomessa.

Opetuksen, kurssien ja oppimistilojen taso on korkea. Osaava opetushenkilökunta varmistaa, että opiskelijat saavat kaiken irti opinnoistaan. Koen myös, että täällä voi olla oma itsensä. Opiskelijoiden aktiviteetit ja tapahtumat tarjoavat jokaiselle jotakin, ja niissä voi tavata uusia ihmisiä ja saada ystäviä.

Minkälaista maataloustieteiden opiskelu on?

Opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima kursseja ja teemoja. Opiskelijat voivat valita myös muihin tieteenaloihin liittyviä kursseja. Koen, että koulutusohjelma antaa opiskelijoille laajat valmiudet tarkastella maatalouden tulevaisuutta ekologisuuden, sosiaalisten tekijöiden ja talouden näkökulmista.

Opinnoissa opimme mm. maatalouteen perustuvasta taloudesta, uusimmista teknologioista, maaperätieteestä, kasvintuotantotieteistä, eläintieteistä ja ympäristötieteistä. Kasvoin itse Helsingin kaupunkiympäristössä, joten minulla oli vain vähän käytännön ymmärrystä maataloudesta. Opintojen myötä minulle on syntynyt laaja käsitys nykypäivän maataloussektorista ja sen eri erikoisaloista sekä siitä, mihin kehitys vie alaa.  

Luentojen lisäksi koulutusohjelmassamme on paljon kenttäkursseja ja -opintoja.

Minkälaista opintoihin liittyvää työkokemusta sinulla on?

Osana maataloustieteiden perusopintojani suoritin työharjoittelut Suomessa ja Sveitsissä. Maisteriohjelmaa, ja erityisesti graduani, varten pääsin mukaan laboratoriotutkimuksiin yliopiston tutkimusassistenttina. Sain myös kesätyön tutkimusassistenttina, ja siihen työhön kuului myös laboratoriotutkimusta.

Oliko sinulla selkeä urapolku mielessä, kun aloitit opinnot?

Opintojen alussa minulla ei ollut suuria tai tarkkoja suunnitelmia valmistumisen jälkeiseen aikaan. Opintojen aikana tunne siitä, että unelmatyö kyllä löytyy valmistumisen jälkeen, on vahvistunut. Uskon, että maatalouden asiantuntijuudelle on kysyntää maailmassa, jossa ruoantuotannon ja viljelykäytäntöjen kestävyydestä on tullut keskeisiä, poliittisia teemoja.

Minkälaisia urapolkuja koulutusohjelman opiskelijoilla on ollut?

Kokemukseni mukaan maataloustieteiden opinnot johtavat todella moninaisiin uriin. Valmistuneista on tullut muun muassa maatalousyrittäjiä, tutkijoita, neuvojia ja konsultteja tai maatalousalan edunvalvojia. Osa työskentelee tuotekehityksen ja myynnin parissa. Jotkut ovat löytäneet vakituisen työpaikan jo opintojensa aikana.

Valmistun pian ja olen alkanut tutkia mahdollisia työmahdollisuuksia ja kiinnostavia työnantajia. Maatalouteen erikoistuneille opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia uria ja työnantajia – se lisää luottoani siihen, että opinnot yliopistossa olivat nappivalinta.

Mitkä opintojesi osat ovat auttaneet sinua erityisesti urallasi?

Sen lisäksi, että olen saanut vankan teoreettisen perustan maatalous- ja ympäristötieteille, olen oppinut mm. joustavuutta, tiimityöskentelyä ja analyyttisiä taitoja, joista tiedän olevan hyötyä työelämässä.

Koulutusohjelma tarjoaa myös hyvän kontaktiverkoston. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on auttanut opinnoissani, ja auttaa minua todennäköisesti myös urallani.

Keskustelemalla muiden opiskelijoiden ja alan ammattilaisten kanssa voi myös kyseenalaistaa omia näkemyksiään ja pysyä ajan tasalla alan kehityksessä.

Onko sinulla erityisiä suunnitelmia tulevaisuutta varten? Mitä haluaisit saavuttaa urallasi?

Alkutuotannon ja maatalouden asiantuntijoita tarvitaan niin kauan kuin ruoka on keskeinen osa elämäämme – eli jokaikinen päivä.

Haluaisin pystyä hyödyntämään koulutusohjelmassa kehittämiäni vankkoja teoreettisia perusteita. Mihin tahansa organisaatioon tai tehtävään päädynkin, haluan jatkaa oppimista ja tietämykseni syventämistä. Minulle on tärkeää tehdä työskennellä merkityksellisten asioiden parissa, ja haluaisin edistää kestävämpiä maatalouskäytäntöjä Suo