Maataloustieteiden kandiohjelma

Maataloustieteiden opiskelijoiden omia kertomuksia siitä, mikä opiskelussa on parasta ja mikä tekee juuri maataloustieteiden opiskelusta erityistä! Katso myös opiskelijoiden tekemiä videoita opiskeluympäristöstään Viikissä.

Haastatteluja ja blogeja:

Tule opis­ke­le­maan maa­ta­lous­tie­tei­tä

Maataloustieteiden opintoihin kuuluu agroteknologia, kasvintuotantotieteet (agroekologia, kasvinjalostus ja -biotekniikka, kasvinviljelytiede, kasvipatologia, maatalouseläintiede, puutarhatiede), kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede, -ravitsemustiede, -hyvinvointi ja terveys), maaperä- ja ympäristötiede sekä maatalousekonomia.

Maa­ta­lous­tie­tei­den kan­dioh­jel­mas­sa on mo­ni­puo­li­nen si­säl­tö

Maa­ta­lous­tie­tei­den kan­dioh­jel­mas­sa on mo­ni­puo­li­nen si­säl­tö ja videolla kerrotaan ohjelman opinnoista ja siitä, mihin voit valmistua ja työllistyä opiskelemalla maataloustieteitä.

Tervetuloa opiskelemaan Viikkiin ja osaksi opiskelijajärjestö Sampsaa!

Tervetuloa Viikkiin opiskelemaan maailman tärkeintä alaa ja ratkomaan globaaleja haasteita ruoantuotannossa! Tervetuloa myös osaksi ihanaa opiskelijajärjestöämme Sampsaa! Siellä pääset kokemaan monenlaista ja verkostumaan alan ihmisten ja yritysten kanssa. Menoa ja vilskettä riittää ja jokaiselle löytyy varmasti mieluista tekemistä opiskelujen oheen!

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö Samp­san ak­tii­vi­nen ke­vät

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö Samp­san ak­tii­vi­nen ke­vät -videolla näet väläyksiä siitä, mitä kaikkea opiskelijajärjestö puuhaa. Sampsa ry on Maatalousylioppilaiden yhdistys, jonka toimintaan pääset halutessasi osallistumaan. Vilkaise myös Sampsan arkisto aikaisemmista toiminnan esittelyvideoista.

Viikin kampuksen esittelyvideo

Katso Viikin kampuksen esittelyvideo englanniksi. Maataloustieteitä opiskellaan Viikin vireällä ja vihreällä kampuksella, joka sijaitsee lähellä Helsingin keskustaa, mutta silti Viikissä on maalaistunnelmaakin.

Maataloustieteiden kandiohjelmassa harjoitellaan työelämätaitoja

Maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmien kursseilla harjoitellaan monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten

  • oman osaamisen tunnistamista ja kuvaamista
  • CV:n laatimista
  • projektisuunnitelman tekemistä
  • pitchaamista ja
  • vieraan kielen käyttöä.
Maataloustieteilijät työllistyvät hyvin

Kandi- ja maisteriopintojen aikana on monia mahdollisuuksia tutustua työnantajiin. Videolla on tunnelmia yhdestä kohtaamistilaisuudesta. Tiesithän myös, että meiltä voi valmistua agronomiksi!