Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella kasvatustieteiden kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin kasvatustieteiden opiskelusta.
Essi Aula

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

 

Olen Essi, kolmannen vuoden luokanopettajaopiskelija. Valinnaisina opintoina olen opiskellut terveystiedon opinnot, työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä johtamisen kursseja.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Olin kiinnostunut ylipäätään kasvatustieteen opinnoista ja ajattelin, että sopisin hyvin luokanopettajaksi. Työskentelin iltapäiväkerhossa ennen hakua ja varmistuin, että ala on sopiva.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Kun on päässyt valitsemaan opintoja oman mielenkiinnon mukaan! Valinnanvaraa on todella paljon, ja on voinut opiskella kursseja, jotka oikeasti kiinnostavat.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö tai Pedagoginen vuorovaikutus.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Etäopiskelu on sujunut hyvin! Olen aamuvirkku, joten olen tykännyt, että voin aloittaa opinnot jo viimeistään aamuseitsemältä. Pidän myös siitä, että saan itse suunnitella, mitä on päivän opiskelusuunnitelmana.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Olen tosi kiinnostunut hankkimaan opinto-ohjaajan pätevyyden tulevaisuudessa. Opetuksen erilaiset hallinnolliset tehtävät kiinnostavat myös, esimerkiksi työ opintosuunnittelijana, sekä perinteinen luokanopettajan työ koulussa.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen jatkanut tanssia ja kuntosalilla käymistä. Olen myös ollut aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Tällä hetkellä toimin Aikuiskasvatuksen Killan työelämätiimin vastaavana, ja olen oppinut tosi paljon. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan järjestötoimintaa yliopisto-opintojen aikana!

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

”Yliopisto-opinnoissa on mahdotonta pärjätä, jos on huono ylioppilastodistus”. Ei ole totta! Itselläni lukio sujui ihan hyvin, mutten saanut yo-kokeista kovin hyviä arvosanoja. Pääsin kuitenkin pääsykokeen avulla sisään yliopistoon, ja olen pärjännyt todella hyvin. Yliopistossa opiskelet juuri sitä, mikä itseäsi kiinnostaa. Siksi opiskelu on ollut niin mielenkiintoista, eikä itseäni ole kertaakaan ärsyttänyt lukea vaikkapa tenttiin.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Älä stressaa edellisvuosien hakijamääriä verrattuna sisäänpääsymääriin! Hakijoita voi olla paljon, mutta aina kuitenkin osa pääsee myös sisälle. Tee parhaasi äläkä stressaa liikaa!

Eveliina Puska

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Eveliina, viidennen vuosikurssin opiskelija. Opiskelen käsityönopettajan opintosuunnassa ja sivuaineena olen opiskellut psykologiaa Lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Rakkaus käsitöihin.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Oppia sekä tekemistä että tiedettä.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Materialisointi käsityötieteessä! Kurssin jälkeen sain sen avulla kesätyön ja graduaiheenkin.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Kaikkeen tottuu, ja etäopiskelusta löytyy onneksi myös hyviä puolia, kunhan niitä etsii.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Sijaisuuksia on tarjolla, mutta vakinainen virka on vaikeampi saada. Muitakin työvaihtoehtoja löytyy.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen harrastanut tanssia ja balettia lapsesta asti. Yliopiston myötä aloin myös käydä UniSportilla ryhmäliikuntatunneilla.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Muutin Helsinkiin Pohjanmaalta. Sain opiskelija-asunnon lokakuusta. Asun vieläkin samassa kämpässä.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

On mahdollista sekä opiskella tunnollisesti että olla mukana järjestötoiminnassa ja elää tapahtumientäyteistä opiskelijaelämää.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Tee parhaasi!