Opiskelijoiden kokemuksia

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään.

Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella kääntämistä ja tulkkausta.

Olli Pitkänen

Päätös lähteä opiskelemaan kääntämistä ja tulkkausta ei syntynyt hetken mielijohteesta, vaan oli vuosien suunnittelun ja opiskelujen tulos. Lapsesta asti olin ollut hyvä kielissä ja kääntänyt sekä tulkannut läheisilleni asioita tarpeen vaatiessa. Yhteishaussa kääntäjäksi hakeminen ei toisin sanoen vaatinut vaihtoehtojen punnitsemista, vaan lopullinen päätös syntyi sillä hetkellä enkä päätöstäni ole päivääkään katunut.

Kääntämisessä ja tulkkauksessa pääsee kurkistamaan kulissien taakse niihin käytännön prosesseihin ja lähtökohtiin, joiden yhteensattumana päivittäin lukemamme käännökset syntyvät. Opiskeluihin kuuluu luonnollisesti paljon kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa ja tähän perustuvia käytännön harjoitteita – käännöksiä. Koska opinnoissa työskennellään jatkuvassa kontaktissa erilaisten kielten parissa, on opiskelukieleni pääkieliparini mukaisesti ruotsi. Kaikki opetus ja harjoitteet toisin sanoen toteutetaan ruotsin kielellä. Kieliparin molempia puoliskoja (suomea ja ruotsia) huolletaan jatkuvasti kielenhuollon ja kieliopillisten asioiden kertauksen merkeissä. Hyvän kääntäjän käyttämä kieli kuitenkin on loppupeleissä huoliteltua ja harkittua.

Kuten opiskeluissa on tapana, kuuluu kääntämisen opiskeluihin yhtä lailla käytännön harjoittelu työpaikassa, jossa pääsee hyödyntämään oppimaansa ja valjastamaan karttuneen kokemuksen käytännön tasolla. Opiskelujeni aikana olenkin ollut teleoperaattori DNA:lla oikolukijan ja avustavan kääntäjän tehtävissä heidän kuluttajamarkkinoinnilleen. Päätös lähteä kesätöiden ohessa näihin tehtäviin syntyi siitä, kun huomasin materiaalia puuttuvan toisella kotimaisella kielellä. Otin asiakseni tarjota osaamistani, jotta tarpeelliset käännökset saataisiin markkinoille. Nykypäivänä aiemmin puuttuneita käännöksiä on loistavan yhteistyön seurauksena syntynyt ja näin alan koulutus on taannut mahdollisuudet auttaa yritystä saamaan enemmän materiaalia kuluttaja-asiakkailleen.

Tulevaisuutta ajatellen pitkäaikaisena haaveenani on päästä Euroopan komissioon töihin kääntäjäksi siinä vaiheessa, kun auktorisointini on valmis. Suunnitelmanani on siis kaiken kaikkiaan tehdä töitä kansainvälisellä tasolla ja luoda käännöksilläni sellaista tulevaisuutta kääntäjäkollegojeni kanssa, jossa ymmärrysvaikeuksia ei olisi. Uskon juuri tämän koulutusohjelman luovan tällaiselle tilanteelle parhaat edellytykset. Siinä missä kääntäjällä on kaksi työkieltä kieliparissa, on myös kääntämisen opiskelijalla kaksi ainejärjestöä: KouKi ja minun tapauksessani Saga.

Ilona Repponen

Kielet ja kulttuurit ovat aina kiinnostaneet minua, ja sopiva opiskelupaikka löytyi heti lukion jälkeen. Aloitin aikoinaan kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa saksan kääntämisen ja tulkkauksen parissa, minkä lisäksi valitsin valinnaisiksi opinnoiksi venäjän kielen vastaavanalaisen kokonaisuuden. Nyt olen aivan maisteriopintojeni loppuvaiheessa. Aika yliopistolla on mennyt nopeasti! Vuosien varrella olen tutustunut samanhenkisiin ihmisiin, joista olen saanut uusia ystäviä. Mukaan on mahtunut myös kaksi opiskelijavaihtoa Saksassa sekä paljon muuta.

Opiskelijavaihtojen jälkeen innostuin toimimaan kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina, minkä lisäksi olen ollut mukana uuden maisteriohjelman suunnittelussa opiskelijaedustajana. Haluaisinkin rohkaista tulevia opiskelijoita osallistumaan hallinnon opiskelijaedustustehtäviin sekä kv- ja ainejärjestötoimintaan. Suosittelen myös lämpimästi vaihtoon lähtemistä tuleville käännös- ja tulkkausalan asiantuntijoille! Ne ovat olleet itselleni palkitsevia kokemuksia.

Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen aikana pystyy jo jonkin verran erikoistumaan esimerkiksi audiovisuaaliseen kääntämiseen tai tietyn erikoisalan asiateksteihin. Opintoihin kuuluu myös työelämä- ja yrittäjyysopintojaksoja, jotka auttavat hahmottamaan erilaisia uravaihtoehtoja. Yleisesti ottaen olen kokenut tärkeäksi sen, että opinnoissa on tuotu vahvasti ammattietiikka esille.

Omaksi erikoisalakseni olen valinnut lain ja hallinnon tekstien kääntämisen, sillä eniten minua on kiehtonut oikeuslingvistiikka. Myös tulkkaus ja kirjallisuuden kääntäminen ovat kiinnostaneet. Opiskelun ohessa olen pyrkinyt hankkimaan alan työkokemusta ja tehnyt käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja. Osallistuin myös humanistisen tiedekunnan 375 humanistia -projektiin opiskelijakääntäjänä.

Moni saattaa ajatella, että kääntämistä ja tulkkausta opiskellut työllistyy pelkästään kääntäjänä tai tulkkina, mutta ala tarjoaa paljon muitakin soveltavia työtehtäviä ja -nimikkeitä. Edellytyksenä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriopintoihin on tietysti hyvä kieli- ja kulttuuriasiantuntemus. Sanoisin kuitenkin, että alan ammattilaisen tärkein työkalu on äidinkieli, jota tulee huoltaa säännöllisesti.