Opiskelijatarinoita
Millaista on opiskella historian kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin historian opiskelusta.
Markus Myllyniemi

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Markus ja opiskelen historiaa Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Halusin päästä opiskelemaan historiaa, koska suurten kehityskulkujen ymmärtäminen on aina ollut intohimoni. Historia tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa ja oppia ihmisten tekemistä virheistä.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Laajat mahdollisuudet tehdä sivuaineita myös humanistisen tiedekunnan ulkopuolelta. Teen tällä hetkellä kokonaisuutta tilasto- ja taloustieteestä, jotka antavat hyvät mahdollisuudet tehdä juuri sellaista tutkimusta kuin haluan.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Kaikki Risto Marjomaan kurssit. Marjomaa on fantastinen luennoitsija, joka kertoo luennoillaan tarinoita, kuinka hän on nuoruudessaan matkustanut pitkin maailmaa. Kursseilta saa myös erityisen hyviä eväitä siihen, miten maailman rakenteet ovat muuttuneet pitkällä aikavälillä. Jokainen kurssi päättyy pelikertaan, jossa opiskelijat saavat pelata kurssin teemaan liittyvää historia-aiheista peliä.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Olen nauttinut etäopiskelusta lähiopiskelua enemmän. Vapaus jaksottaa omia luentojaan, milloin itselle parhaiten sopii, on toiminut iltavirkulle ja töitä tekevälle ihmiselle todella hyvin.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Haluaisin työllistyä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi johonkin järjestöön tai viestintäalan yritykseen ja hyödyntää yliopisto-opintojen kautta saamaani yleissivistystä.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen aina ollut yksilöurheilija, joten jatkoin yliopistossa aktiivista harrastustani lenkkeillä ja vaeltaa. Olemme käyneet muutaman kerran porukalla Nuuksion kansallispuistossa ja Helsingin keskustassa lenkillä luentojen välissä.

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Asuin jo pääkaupunkiseudulla sekä olin käynyt lukioni Helsingissä, joten minulle yliopistoon siirtyminen ei varsinaisesti ollut merkittävä muutos.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopisto-opiskelu ei ole pelkästään opiskelua! Ainakin itselle yliopisto on ollut sosiaalisesti aktiivisinta aikaa koko elämässäni!

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Kerron saman vinkin, jonka sain itse pääsykokeisiin valmistautuessani. Lukemista motivoimaan kannattaa hankkia keväälle jotain erityistä, kuten erityisen herkullista teetä tai kahvia.