Geotieteiden kenttäkurssit vievät erikoisiin paikkoihin ja ulkomaille asti

Kenttäkurssit ovat oleellinen osa geotieteiden opiskelua Helsingin yliopistolla. Ne tarjoavat opiskelijoille sekä mahdollisuuden opetella käytännön taitoja että ainutlaatuisia kohtaamisia luonnon kanssa. Lue, minkälaisia kokemuksia Valter Vilanderilla ja Tuuli Valtosella on geotieteiden opinnoista ja kenttäkursseista.

Minkälaisilla kenttäkursseilla olet ollut mukana geotieteiden opintojesi aikana?

Tuuli: Olen osallistunut kenttäkursseille sekä Hyytiälän että Lammin tutkimusasemilla. Kursseilla olen päässyt ottamaan maanäytteitä, tutkimaan soita kairaamalla sekä piirtämään maaperäprofiileja maatutkalla. Kerran vierailimme yksityisellä karjatilalla, jossa tutkimme jääkauden jättämiä jälkiä. Lehmät seurasivat touhujamme kummastuneena vierestä. 

Valter: Olin mukana ainutlaatuisella 10 päivän kurssilla, jonka aikana tutustuimme Lounais-Yhdysvaltoihin ja Death Valley -alueeseen. Saimme reissulle mukaan myös edustajan Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksesta, joka osasi kertoa paljon alueen geologiasta ja kallioperästä. Tutustuimme ryhmän kanssa mm. Basin and Range -topografiaan ja sen geologisiin tekijöihin. Yhtenä päivänä vaelsimme Grand Canyonin pohjalle. Päivä oli pitkä, mutta ikimuistoinen. 10 päivän ekskursiolle mahtui todella paljon kokemuksia ja oppimista. 

Kurssit ovat ainutlaatuinen mahdollisuus sekä tutustua uusiin paikkoihin että rakentaa ryhmähenkeä toisten opiskelijoiden kanssa. Opettajiinkin pääsee tutustumaan ihan eri tavalla.

Mikä on kenttäkursseissa parasta?

Valter: Kurssit ovat ainutlaatuinen mahdollisuus sekä tutustua uusiin paikkoihin että rakentaa ryhmähenkeä toisten opiskelijoiden kanssa. Opettajiinkin pääsee tutustumaan ihan eri tavalla. Sauna lämpiää usein iltaisin, ja uimassakin pääsee käymään paikasta ja ajasta riippuen.

Kenttäkursseilla teoria muuttuu käytännöksi, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan luennoilla käytyihin geologisiin ilmiöihin konkreettisesti. Kenttätyöskentely opettaa tunnistamaan geologiset ilmiöt luonnossa sekä käyttämään tutkimus- ja näytteenottomenetelmiä.

Tuuli: Kaikki ovat aina innoissaan kenttäkursseista! Yhteishenki on kursseilla huikeaa ja ruoka aina erittäin hyvää. Helsingin yliopiston tutkimusasemat sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla, ja omaa luontoyhteyttään pääsee myös kurssin lomassa vahvistamaan. Kurssit valmentavat meitä opiskelijoita erittäin konkreettisella tavalla käytännön tutkimukseen. 

Kurssien aikana pääsee myös tutustumaan ihmisiin ihan eri tavalla kuin kampuksella. 

Miten kenttäkursseille pääsee mukaan?

Tuuli: Kandivaiheessa kenttäkursseja on kaikille kaksi pakollista; sedimentologian ja kallioperätieteen kenttäkurssit. Maisterivaiheessa kenttäkursseille osallistuminen on kiinni omasta aktiivisuudesta, ja niille haetaan mukaan.

Mikä on mielestäsi parasta geotieteiden opinnoissa Helsingin yliopistolla?

Valter: Opinnoissa pysytään harvoin ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella, sillä monet geologiset teemat vievät ympäri maapalloa. 

Koska porukkamme on pieni ja tiivis, hyvä ryhmähenki on isossa roolissa – kaikki tutustuvat toisiinsa ainakin jollain tasolla opintojen aikana. On aina mukava tulla kampukselle, kun tietää että kavereita on paikalla. 

Kumpulan kampuksella on myös todella hyvät tilat geologian opiskelijoille. Meiltä löytyy iso yhteinen työskentelytila, mikroskooppiluokka, atk-tila sekä tietenkin kasvis, eli kahvihuone. 

Tuuli: Täydennän, että Kumpulan kivikokoelma on todella iso ja vaikuttava! 

Pääseekö geotieteiden opinnoissa parantamaan maailmaa?

Tuuli: Opinnoissa ollaan runsaasti tekemisissä ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän teemojen kanssa. Pääsemme oppimaan, miten luonnonvaroja voidaan hyödyntää kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.

Valter: Geologian osaamista tarvitaan enemmän, kuin mitä yleisesti uskotaan. Lukuisat ihmisille tärkeät raaka-aineet ovat kaivannaisia ja monet niistä ovat ehtona vihreän murroksen toteutumiseksi. Opintoni antavat minulle työkalut, joilla rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa.