Filosofian maisteriohjelma

Tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä

Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä. Filosofian maisteriohjelma tarjoaa syventävän katsauksen filosofian historiaan ja nykyisiin suuntauksiin. Filosofian maisteriohjelman opetustarjontaan osallistuu riittävän suuri määrä opettajia, jotta opiskelijat voivat syventyä mihin tahansa filosofian osa-alueeseen. Maailmalla Helsingin yliopiston filosofia tunnetaan erityisesti etiikasta, tieto-opista, logiikasta ja yhteiskuntatieteen filosofiasta. Maisteriohjelmassa opintosuuntia on neljä: teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia, ruotsinkielinen filosofia sekä opintosuunta aineenopettajan kelpoisuuden suorittaville opiskelijoille.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.