Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla voit tutustua joihinkin opettajiin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tarkemmat tiedot heidän tutkimusaiheistaan, julkaisuistaan ja tutkimusryhmistään löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Koulutusohjelmien johtajat
Tiedekunnan opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa