Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu

Tervetuloa

Vastaantulo-hankkeen kaksikielinen päätöskonferenssi pidetään elokuun 22.–23. päivinä 2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Konferenssissa käsitellään valmistavaa opetusta sekä hyvien käytänteiden että kielenoppimisen tutkimuksen kannalta. Plenaariluennoissa, esitelmissä ja postereissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opetuksen järjestäjän sekä eri oppiaineiden näkökulmista tilannetta, jossa koulukieli on oppilaalle uusi kieli. Torstaina 22.8. konferenssin pääkieli on suomi ...

Konferenssin järjestää Vastaantulo-hanke, joka on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke. Hanke tutkii ja kehittää valmistavaa opetusta. Lisää hankkeesta voit lukea alla olevasta linkistä. Konferenssisihteerinä toimii Anni Ratilainen (etunimi.sukunimiÄThelsinki.fi) ja konferenssin puheenjohtajana Maria Ahlholm (etunimi.sukunimiÄThelsinki.fi).