Esitelmäkutsu

Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu

Vastaantulo-hanke on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, joka tutkii ja kehittää valmistavaa opetusta.

Hankkeen kaksikielinen päätöskonferenssi pidetään elokuun 22.–23. päivinä 2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Konferenssissa käsitellään valmistavaa opetusta sekä hyvien käytänteiden että kielenoppimisen tutkimuksen kannalta. Plenaariluennoissa, esitelmissä ja postereissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opetuksen järjestäjän sekä eri oppiaineiden näkökulmista tilannetta, jossa koulukieli on oppilaalle uusi kieli. Konferenssiin on mahdollista osallistua yhden tai kahden päivän ajaksi.

Kutsumme mukaan esitelmiä ja postereita, joissa tarkastellaan peruskoululaisten ja toiselle asteelle siirtyvien opiskelijoiden kielenoppimisen alkuvaihetta, tilanteessa jossa opittava kieli on koulun pääkieli ja opiskelukieli. Konferenssin kannalta kiinnostavia teemoja ovat muun muassa seuraavat: Miten kielitietoisuus ilmenee valmistavassa opetuksessa? Mikä on oman äidinkielen rooli uuden kielen oppimisessa? Miten moniäidinkielinen valmistava opetus toimii? Mitä opettajan pitää osata voidakseen opettaa valmistavan opetuksen vaiheessa olevia oppilaita? Mitä eroa on valmistavan opetuksen ryhmässä ja yleisopetuksen ryhmässä annettavalla valmistavalla opetuksella? Miten kauan valmistava vaihe kestää, kun tarkastellaan oppimisprosessia eikä opetuksen järjestäjän tarjoamaa tukea? Miten matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita opetetaan ilman opettajan ja oppilaan yhteistä kieltä? Miten humanistis-yhteiskunnallisia aineita opetetaan ja opitaan kielenoppimisen alkuvaiheessa? Miten kielioppia opetetaan kielenoppimisen alkuvaiheessa? Miten myöhäiset lukemaanoppijat pidetään mukana koulupolulla?

Esitelmät ovat 20 minuutin pituisia, ja keskusteluaikaa on 5 minuuttia. Abstraktien pituus voi olla enintään 2500 merkkiä; kuvia ja taulukoita ei tule laittaa abstraktiin. Lähetä suomeksi tai englanniksi kirjoitettu abstrakti 10.6. mennessä osoitteeseen vastaantulo@helsinki.fi. Huom! Jättöaikaa on pidennetty 19.6. asti. Konferenssin ilmoittautuminen on nyt auki (katso tärkeät päivämäärät ja ilmoittautuminen) ja se sulkeutuu elokuun 10. päivänä.

Abstraktien valinnasta vastaa konferenssin tieteellinen toimikunta, johon kuuluvat Maria Ahlholm, Satu Grünthal, Raili Hildén, Riitta Juvonen, Irina Piippo, Päivi Portaankorva-Koivisto, Marjo Savijärvi, Liisa Tainio ja Taina Tammelin-Laine.