Esitelmäkutsu

Takaraja esitelmien tarjoamiselle on 22.3.2024. Lopullinen ohjelma julkaistaan huhtikuun alussa.
Esitelmät

Voit jättää ehdotuksen esitelmäksi neljään eri kategoriaan:

(1) Symposium, joka koostuu symposiumin puheenjohtajan valmiiksi kootusta 3-4 esitelmästä.

(2) Suullinen esitelmä.

(3) Posteri. 

(4) Työpaja, jossa keskitytään yhteen aiheeseen (esim. hoitomuoto, arviointimenetelmä, yhteiskunnallinen kysymys). Alustusten lisäksi työpaja voi sisältää käytännön harjoituksia, keskustelua, havainnollistuksia, pari- tai ryhmätyöskentelyä, jne.

 

Voit jättää ehdotuksen esitelmäksi tällä e-lomakkeella:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/126776/lomakkeet.html

 

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen psykologia2024 (at) helsinki . fi