Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu

Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu
22.–23. elokuuta 2019, Helsingin yliopisto (Siltavuorenpenger 5A, Minerva-tori)
22.–23. elokuuta 2019, Helsingin yliopisto (Siltavuorenpenger 5A, Minerva-tori)

Tervetuloa

Vastaantulo-hankkeen kaksikielinen päätöskonferenssi pidetään elokuun 22.–23. päivinä 2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Konferenssissa käsitellään valmistavaa opetusta sekä hyvien käytänteiden että kielenoppimisen tutkimuksen kannalta. Plenaariluennoissa, esitelmissä ja postereissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opetuksen järjestäjän sekä eri oppiaineiden näkökulmista tilannetta, jossa koulukieli on oppilaalle uusi kieli. Torstaina 22.8. konferenssin pääkieli on suomi ja kohderyhmänä opettajat, koulutuksen suunnittelijat, opettajaopiskelijat sekä valmistavan opetuksen kentästä kiinnostuneet tutkijat. Perjantaina 23.8. konferenssin pääkieli on englanti ja kohderyhmänä ovat kielenoppimisen ja opetuksen tutkijat. Konferenssiin on mahdollista osallistua yhden tai kahden päivän ajaksi.
Konferenssin järjestää Vastaantulo-hanke, joka on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke. Hanke tutkii ja kehittää valmistavaa opetusta. Lisää hankkeesta voit lukea alla olevasta linkistä. Konferenssisihteerinä toimii Anni Ratilainen (etunimi.sukunimiÄThelsinki.fi) ja konferenssin puheenjohtajana Maria Ahlholm (etunimi.sukunimiÄThelsinki.fi).