Ohjelma

Tilaisuuden ohjelma

Siirtomaasali
 

Aamupäivä - puheenjohtaja Marjukka Mäkelä

08:00 Ilmoittautuminen ja Start Strong -aamukahvibuffet
    
09:00 Tervetuloa - Kongressin avaus, Kaisu Pitkälä, prof. emerita/ HY  

09:15 Teemaluento 1: Tutkimus perusterveydenhuollossa 2030 - Lena Thorn ja Merja Laine, apul.prof./ HY, Kommentaattorina Kaisu Pitkälä

10:15 Kahvitauko    

10:45 Perusterveydenhuollon palvelu- ja toimintakulttuuri

 • Heidi Parisod: Näyttöön perustuvan hoitotyön toteutuminen perusterveydenhuollossa
   
 • Paula Markkanen: Jatkuva kiire, työn pakkotahtisuus ja lääkärien määrällinen riittämättömyys kuormittavat yleislääkäreitä
   
 • Esa Jämsen: Vaikuttavatko terveyskeskusten lääkärivaje, päivystyskäynnit tai muistisairaudet iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttöön?
   
 • Pieta Sundqvist: Cardiac symptoms and yield of diagnostic tests among primary care patients
   
 • Soila Karreinen: Mistä on perustason sote-resilienssi tehty ja miten sitä voisi hyödyntää?
   
 • Kaisa Kujansivu: Etävastaanoton käyttö ja kokemukset perusterveydenhuollossa
   
 • Tuire Saloranta: Comparing the use of reproductive health services among women initiating long-acting reversible contraception free of charge or initiating, switching between, or continuing short-acting contraceptive methods – a cohort study from Finland

 

Iltapäivä - puheenjohtaja Helena Karppinen

12:15 Lounas  
    
13:15 Ikääntyneet

 • Sanna Collin: 65-vuotta täyttäneiden lonkkamurtumapotilaiden laboratorioarvojen yhteys kuolleisuuteen siirtymävaiheessa yliopistosairaalasta perusterveydenhuollon sairaalaan VSSHP:n alueella vuosina 2015-2019
   
 • Riikka Niskanen: The feasibility of a six-month nutrition intervention aiming to increase protein intake among community-dwelling older adults with low habitual protein intake
   
 • Eeva Björkstedt: Predicting institutionalization and death among home care patients - the role of functioning
   
 • Tuuli Lehti: Miten oirekuorma muuttui kotona asuvilla iäkkäillä helsinkiläisillä vuosina 2019‒2021
   
 • Mia Knuutila: Miten ikääntyneiden kokema yksinäisyys on muuttunut 30 vuoden aikana ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen? 
   
 • Anna-Kaisa Aro: Is living alone associated with mortality among primary care older patients with or without diabetes?
   
 • Esa Jämsen: Farmaseuttien toteuttama kotilääkityksen selvitys ja lääkityksen arvio iäkkäillä päivystyspotilailla – vaikutus lääkitysriskeihin sairaalahoidon aikana

 

14:45 Stay Strong -iltapäiväkahvi    

15:15 Keynote 2: How to do research at a long distance from the university? - John Brodersen, Professor/ University of Copenhagen, Discussing Lena Thorn, UH

16:15 Pitching Session - facilitating Alyce Whipp, UH

 • Pasi Eskola: Epätyypilliset masennusoireet liittyvät kohonneeseen seerumin CRP:hen populaatiotasolla
   
 • Teemu Zetterman: Fibromyalgiapotilaiden mieliala näkyy sykevaihtelussa – työkaluja hoidon kohdentamiseen?
   
 • Pyry Mattila: Team Players and Helpers – Professional Identity Traits in the Finnish Physician Study 

 

17:00 Päivän yhteenveto        

18:30 Ohjelmallinen illallinen Pyöreässä salissa - Varaa paikkasi ilmoittautumisen yhteydessä

Merisali
 

Aamupäivä - puheenjohtaja Anna Maria Heikkinen

10:45 Multiprofessional research in primary care - Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Ass.Professor/ Roskilde University, Kommentaattorina Tuire Saloranta

11:30 PTH

 • Anna Dania: Prospects for PBRN activity in Finland – a national study
   
 • Anna Haukka: What do registries tell us about realization of treatment plans for adults? The case of periodontal diseases in Finland
   
 • Katri Salokangas: Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan ohjaustoimijuus koulutusprosessin alussa
   
 • Henna Saari: Factors Associated with Discharge Destination in Older Patiens – Finnish Community Hospital Cohort Study

Iltapäivä

12:15 Lounas  
 
13:15 Työpaja 1: Mitä tehdä kun potilas puhuu eri kieltä? - Työkaluja kaksikieliseen kohtaamiseen - Moderaattorina Lena Sjöberg ja Veera Vihma, HY; Alustus FT Marianne Mustajoki, panelisteina erikoishammaslääkäri Battsetseg Tseveenjav, potilaan omainen / anhörigrepresentant Maria Ekman-Kolari och språkskyddssekreterare Stephanie Lindberg, Finlands svenska folkting

14:45    Stay Strong -iltapäiväkahvi   

Siirtomaasali
 

Aamupäivä - puheenjohtaja Paula Häkkänen

08:00 Start Strong -aamukahvibuffet
    
08:30 Teemaluento 3: Päätöksenteon inhimilliset riskitekijät - Julia Korkman, dos., erikoissuunnittelija/HEUNI, Kommentaattorina Merja Laine HY 

9:30 Tauko    

9:45 Mielenterveys ja elämänlaatu

 • Oili Junttila: Multimorbidity and Health Related Quality of Life in Midlife – Findings from Northern Finland Birth cohort 1966
   
 • Ulla Mikkonen: Osallistavan hoitosuunnitelman vaikuttavuustutkimus (OSUVAT) –  Potilaan kokemus omahoidosta, omahoidon valmiuden indeksi ja sen yhteys elämänlaatuun
   
 • Nina Tusa: Osallistavan hoitosuunnitelman vaikutus hoitotuloksiin ja elämänlaatuun: interventiotutkimuksen kolmen vuoden seurannan tulokset
   
 • Ansa Rantanen: Masennusoireet, painoindeksi ja kokonaiskuolleisuus
   
 • Satu-Maarit Björkstedt: Äidin raskautta edeltävä psyykkinen terveys ja jälkeläisten synnynnäiset epämuodostumat
   
 • Heidi Varis: Lapsuuden perherakenteen yhteys jälkeläisen elintapoihin, sosioekonomisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin aikuisiällä: 46 vuoden seurantatutkimus Pohjois-Suomen syntymäkohortista 1966
   
 • Markku Timonen: Multimorbidity and Depression in Midlife – Findings from Northern Finland Birth cohort 1966
   
 • Juha Auvinen: Multimorbidity and Anxiety in Midlife – Findings from Northern Finland Birth cohort 1966
   

11:15 Lounas (Huoneiden luovutus)
 

Iltapäivä - puheenjohtaja Arja Helin-Salmivaara

12:15 Diabetes

 • Anni Ylinen: Monisairastavuus on yleistä tyypin 1 diabeteksessa ja siihen liittyy kohonnut kuolleisuus
   
 • Susanna Satuli-Autere: Tyypin 1 diabetesta sairastavilla suurentunut neurodegeneratiivisten sairauksien ilmaantuvuus
   
 • Erik Somersalo: Circulating cytokine levels and cardiovascular disease risk profile in young adult offspring of women with type 1 diabetes
   
 • Cedric Korpijaakko: Higher pulse wave velocity in adult offspring of type 1 diabetes mothers
   
 • Anna-Maaria Auvinen: Insulin resistance before and after gestational diabetes - Findings from Northern Finland Birth cohort 1966
   
 • Eveliina Heikkala: Unilääkkeiden määrääminen ja Hba1c- ja LDL- hoitotasapainon saavuttaminen perusterveydenhuollon tyypin 2 diabetespotilailla

 

13:00 Tauko

13:15 Teemaluento 4: Polkuja tutkimustuloksista vaikuttamiseen - Sinikka Hiekkala, dos., tutkimusjohtaja/ Invalidiliitto, Kommentaattorina Ilona Autti-Rämö

14:15 Kapulanvaihto PTH2023 järjestäjille ja kongressin päätös - HY apulaisprofessorit Merja Laine ja Lena Thorn  

15:00 Stay Strong -iltapäiväkahvit

Merisali
 

Aamupäivä - puheenjohtaja Niko Wasenius

6:45 Lempeää aamujoogaa: oma matto mukaan! Sään salliessa ulkona.
7:30 asti

9:45 Työpaja 2: Miten tuetaan PTH-tutkijaa? - Moderaattoreina Merja Laine ja Lena Thorn, HY; pienryhmätyöskentelyn fasilitaattoreina Elina Tolvanen ja Noora Seilo, TUNI; väitöskirjatutkijan puheenvuoro Tuuli Lehti, Helsingin soaiaali- ja terveyspalvelut; palvelujärjestelmän näkökulma Laura Laisola, Vantaan kaupunki.

11:15 Lounas
 

Iltapäivä - puheenjohtaja Niko Wasenius

12:15 Sydän, terveys ja aineenvaihdunta 

 • Annika Kolster: Promoting health through nature walks or sports in primary care: a parallel group intervention study
   
 • Marja-Liisa Kinnunen: Psykologisen joustavuuden harjoituksilla painon hallintaan
   
 • Taru Lappalainen: Chronotype and cardiovascular autonomic function in midlife
   
 • Päivi Korhonen: Renal function, mortality, and cardiovascular morbidity among cardiovascular risk persons
   
 • Anneli Ignatius: Hypertyreoosin aiheuttamat kasvumuutokset 

 
13:00 Tauko