Kutsupuhujat

Löydät tältä sivulta lisätietoja tilaisuuden kutsupuhujista.
John Brandt Brodersen

Professor John Brodersen, from University of Copenhagen, focuses his research on general practice, medical prevention and screening, overdiagnosis, multimorbidity, evidence-based medicine and psychometrics. In addition to his research work, Professor Brodersen works as a GP at Vordingborg Lægehus.

Sinikka Hiekkala

Neurologisen kuntoutuksen dosentti FT Sinikka Hiekkala on kokenut tutkija, jonka osaaminen ulottuu aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksesta etäkuntoutukseen myös johtajana ja kehittäjänä. TOIMIA-verkoston ohjausryhmän ja ICF-käsitetyöryhmän puheenjohtajuus ja itse koetun toimintakyvyn ja sotepalvelukokemuksien tutkiminen mm. lyhytkasvuisilla tai selkäydinvammaisilla henkilöillä luovat ymmärryksen myös kuntoutujan, potilaan tai asiakkaan näkökulmalle. Hiekkala toimii Invalidiliiton tutkimusjohtajana.

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

Dr Jønsson is a medical anthropologist working in the field of primary health care. She has a PhD in public health and medical anthropology and works as associate professor of health and society at Center for Health Research, Department of People and Technology, Roskilde University. Jønsson’s research investigates health inequities, multimorbidity and mental illness in general practice set in relation to patients’ everyday experiences living with illnesses.

 

Julia Korkman

Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman tutkii ja kouluttaa laajasti sekä muistiin, päättelyyn että todisteluun liittyviä aiheita oikeusprosessin näkökulmasta. Hän on tunnustettu asiantuntija lapsiin kohdistuneissa rikoksissa niin rikostutkinnassa kuin oikeusistuimissa. Korkman toimii Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn erikoissuunnittelijana. Lisäksi hän on laulaja, ja ensimmäinen populaaritieteellinen kirjakin ilmestyy syksyllä 2022.  

Merja Laine

Merja Laine on Helsingin yliopiston yleislääketieteen apulaisprofessori ja HUSin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Hänellä on lääkärikouluttajan, diabeteksen hoidon ja haavan hoidon erityispätevyydet. Merja Laineen tutkimusmielenkiinto kohdistuu väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveyskeskuslääkärintyöstä hänellä on lähes 30 vuoden käytännön kokemus.  

Lena Thorn

Lena Thorn on Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon apulaisprofessori, HUSin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri sekä Sipoon kunnan terveyskeskuslääkäri. Hänen tutkimusprojektinsa liittyvät tyypin 1 diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonisairauksiin sekä turvalliseen ikääntymiseen monisairastavuus huomioiden. Tämän lisäksi hänellä on käynnissä olevia tutkimusprojekteja yleislääketieteen opetuksesta ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta.

Alyce Whipp

Dr Whipp is a public health researcher at the Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM). She has a background in epidemiology and biology and currently works as a post-doctoral researcher on biomarkers of mental health in youth. She is also a graduate-level instructor at the University of Helsinki for soft skills such as Academic Writing, Presenting, and Pitching.