Työpajat

Globaalimuutos ja tulevaisuuden maantieteet opetuksessa

Maantieteen päiviä edeltävänä keskiviikkona 24.10.2018 järjestetään opettajille suunnattu työpaja Tiedekulman 2. kerroksen Think Loungessa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) 16:00-19:00. Tapahtumassa esitellään innostavasti globaalimuutokseen ja maantieteelliseen tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia näkökulmia (esim. ilmastonmuutos, kulttuurinen ja talouden globalisaatio sekä osallistumisen ja vaikuttamisen kysymykset). Pääkohderyhmänä on maantieteen lukio-opettajat, mutta tilaisuus suunnataan myös teemasta kiinnostuneille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja suurelle yleisölle.

Työpajaan otetaan maksimissaan 55 osallistujaa. Työpaja on ilmainen, eikä edellytä varsinaisiin Maantieteen päiviin ilmoittautumista. Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta tarvitsemme tiedon osallistujamäärästä 30.9. mennessä.

Ilmoittaudu työpajaan

Ohjelma

Mitä on maantieteen merkityksellinen, vaikuttava tieto?
Professori Sirpa Tani (Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto)

Globaalimuutos, planeetan rajat ja ihminen
Professori Jukka Käyhkö (Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto)

Alueellisen suunnittelun tulevaisuuden haasteet
Yliopistonlehtori Pia Bäcklund (Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto)

Sosiaalinen media maantieteellisenä aineistona ja esittämisen kanavana
Tohtorikoulutettava Henrikki Tenkanen (Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto)

Alustusten jälkeen keskustellaan näiden teemojen soveltamisesta lukio-opetukseen.

Tervetuloa!

Lisätiedot: sirpa.tani (a) helsinki.fi

 

Jatko- ja perustutkinto-opiskelijoiden työpajapäivä

Maantieteen päiviä edeltävänä keskiviikkona 24.10.2018 järjestetään opiskelijoiden työpajapäivä. Työpajapäivään osallistuville tarjotaan mahdollisuus kehittää viestinnällisiä tai tieteellisiä taitojaan kahdessa nelituntisessa intensiivityöpajassa. Valinnan voi tehdä kuudesta eri aiheesta:

ESIINTYMISTAIDON TYÖPAJA
FOR BETTER POSTERS -WORKSHOP
TIETEELLINEN TYÖPAJA I: JULKAISEMINEN
“MITEN MÄ TÄN NYT SANOISIN?” YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA ONNISTUNEESTA TIEDEVIESTINNÄSTÄ
SOSIAALISEN MEDIAN TYÖPAJA
SCIENTIFIC WORKSHOP II: RECLAIMING ‘AUTHENTICITY’: THE SPACES AND SCALES OF NATIONAL SINCERITY

Työpajat 1–3 alkavat kello 8.00 ja työpajat 4–6 kello 13.00. Työpajat pidetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen Physicum-rakennuksessa (Gustaf Hällströminkatu 2, https://goo.gl/maps/4Gg4pQfPUKU2). Niiden vetäjinä toimivat Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osaston henkilökunta, Maantieteen päiville kutsutut pääpuhujat, sekä ulkopuoliset kouluttajat. Työpajojen tarkempi sisältö on selostettu alla. Työpajoista kiinnostuneille lähetetään sähköpostiviesti, jossa pyydetään tarkempia ilmoittautumistietoja.

Kurssille mahtuu 50 ihmistä. Suosituimpiin työpajoihin ei välttämättä riitä paikkoja kaikille halukkaille.

Helsingin yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus etukäteen sopimalla saada työpajapäivästä yksi opintopiste.

Lisätiedot: konsta.happonen (a) helsinki.fi

---

ESIINTYMISTAIDON TYÖPAJA
Sali E205
Klo 9.15–13

Työpajassa käydään läpi valmistautumisen, hengitys- ja puhetekniikan, jännittämisen ja oman vireystilan vaikutusta esiintymistilanteen onnistumiseen. Konkreettisesti työpajassa tehdään rentoutus- ja keskittymisharjoituksia, hengitys- ja äänenavausharjoituksia ja erityisesti helppoja ryhmässä tehtäviä esiintymisharjoituksia sekä niihin liittyviä teatteri-improvisaatioharjoituksia, joihin ei tarvitse valmistautua etukäteen. Työpajan harjoituksia voit hyödyntää jatkossa ennen tulevia esiintymistilaisuuksiasi.

Lisätietoja opettajasta: www.miapatsi.com

---

FOR BETTER POSTERS -WORKSHOP
Sali C108b
8–11.30

How to make a good poster even better? How to make people stop at your poster? How to prepare for a poster session?

In this workshop we focus on improving our poster skills. Feel free to take your poster with you in any form convenient for you (e.g. electronically on your laptop, A0 print, A4 print…). Your poster can be at any stage – it can also be just an idea, which we can sculpt into a draft. Together we will go through how to make it even more efficient and effective. We will also practice together, how to give a short and sweet poster presentation for sparking fruitful scientific conversations. Be prepared to give a 1-minute poster presentation!

On the first part of the workshop, we have a short introduction and conversation on poster making, after which we will divide into groups and work on our poster issues together.

The workshop is in English, unless we all feel comfortable having it in Finnish.

Workshop leader: Doctoral candidate Julia Kemppinen (Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki)

---

TIETEELLINEN TYÖPAJA I: JULKAISEMINEN
Sali D112
Klo 8–12

Työpajassa esitellään tieteellisen julkaisemisen muotoja ja käytäntöjä. Aamupäivän aikana tutustutaan tieteellisten lehtien toimitusprosesseihin, vertaisarviointikäytäntöihin sekä tieteellisen julkaisemisen uusimpiin trendeihin. Työpajassa käsitellään myös avointa julkaisemista sekä tieteellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun käymistä eri foorumeilla. Lisäksi osallistujat pääsevät pohtimaan ja arvioimaan itseään tieteellisinä kirjoittajina. Työpajan koordinaattorit toimivat päätoimittajina Terra- ja Yhdyskuntasuunnittelu-lehdissä, joten yleispiirteisen taustoituksen ohella luvassa on konkreettisia ja omakohtaisia esimerkkejä lehden tekemisen arjesta.

Otathan oman laitteen mukaan (mieluiten läppäri tai tabletti).

Max 20 osallistujaa.

FT Hannu Linkola työskentelee post doc -tutkijana Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Hän on toimittanut Suomen Maantieteellisen Seuran Terra-aikakauskirjaa vuodesta 2007 alkaen, ensin toimitussihteerinä ja nykyisin päätoimittajana. Tieteelliseen julkaisemiseen ja kustantamiseen Linkola on tutustunut myös osallistuessaan Suomen tiedekustantajien liiton toimintaan usean vuoden ajan. Hän on lisäksi laatinut karttoja useisiin tieto- ja oppikirjoihin.

---

“MITEN MÄ TÄN NYT SANOISIN?” YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA ONNISTUNEESTA TIEDEVIESTINNÄSTÄ
Sali E205
Klo 13–17

Tiedeviestintätaitojen merkitys on korostunut yhteiskunnassa ja tutkimuskentällä merkittävästi viime vuosina, mutta yliopistojen perustutkintoihin saakka trendi ei ole vielä siirtynyt. Tämä työpaja keskittyy maantieteilijöiden tiedeviestinnän keinoin tapahtuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Työpajassa kuullaan alustukset, joissa käydään läpi maantieteellisen tiedeviestinnän merkitystä yhteiskunnassa, tiedeviestinnän erilaisia ilmenemismuotoja sekä tiedeviestinnän nykytrendejä. Harjoitukset keskittyvät käytännön tiedeviestinnän tilanteisiin: Kuinka laaditaan tiedote omasta tutkimusaiheesta tai -tuloksesta niin, että valittu kohdeyleisö kiinnostuu siitä? Kuinka annetaan haastattelu medialle?

Työpajan fasilitoivat Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston maantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius sekä maantieteen ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen alan tiedeviestintään keskittyneen Versus-verkkojulkaisun kehityskoordinaattori sekä Sustis-kollektiivin ilmastoviestinnän asiantuntija Anna Pulkka. Työpaja on suunnattu erityisesti maantieteen perus- ja jatko-opiskelijoille."

---

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖPAJA
Sali C108b
Klo 13–17

Miten sosiaalinen media tukee tutkijoiden työtä, tiedonjakoa, urakäänteitä ja verkostoitumista? Työpajassa käydään läpi tärkeimmät sosiaalisen median kanavat ja vinkit hyvään viestintään. Esimerkit muiden tutkijoiden profiileista toimivat inspiraationa. Laadit myös konkreettisen työsuunnitelman, jonka avulla kehität omaa digitaalista asiantuntijaprofiiliasi. Saat henkilökohtaista opastusta ja käytännön vinkkejä alkaen käyttäjätilin perustamisesta.

Otathan oman laitteen mukaan (mieluiten läppäri tai tabletti).

Max 20 osallistujaa.

KTT Miia Kosonen on tietojohtamiseen ja verkkoyhteisöihin erikoistunut tutkija ja kouluttaja. Ensimmäisen tutkimusaiheisen bloginsa hän perusti tammikuussa 2005. Miialla on mittava kokemus sosiaalisen median ammatillisesta käytöstä niin tutkimuksen kuin työelämän yleisen kehittämisen perspektiivistä. Hän luotsaa myös tohtoreiden omaa oppimisyhteisöä Tohtoriverkostoa.

---

SCIENTIFIC WORKSHOP II: RECLAIMING ‘AUTHENTICITY’: THE SPACES AND SCALES OF NATIONAL SINCERITY
Sali D112
klo 13–16

This workshop is held by Professor Rhys Jones from the University of Aberystwyth (https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/raj/), who writes:

“In this workshop, I examine the way in which the notion of 'authenticity' has been employed - either implicitly or explicitly - with academic, political and public understandings of contemporary socio-spatial formations. I argue for the need for human geographers to engage with this notion in a way that is critical yet constructive. Drawing on the specific case study of nationalist discourse, I propose that the notion of 'sincerity' - which reflects a more context-specific and spatially-sensitive understanding of the 'authenticity' of the nation - provides some scope for developing conceptualisations of 'authenticity' that are less essentialised and more plural in character. I conclude by reflecting on the significance of such arguments for contemporary politics.”