Maantieteen päivät 2018

Tulevaisuuden maantieteet

Millainen on maantieteen tulevaisuus, ja mitä maantieteellinen tutkimus voi toisaalta kertoa meille tulevaisuudesta? Millaisena piirtyy huomisen kartta? Vuoden 2018 maantieteen päivät ottavat tähtäimen kohti sitä horisonttia, jota maantieteilijät ennen meitä ovat tiedonjanoisina katselleet - Topeliuksen sanoin: ”Laaja on maa, päämääräni myös ylen loitto, se loistaa tuikkivan tähden laill' elon pilvisen manteren halki”. Päiville toivotetaan tervetulleiksi esityksiä kaikilta maantieteen aloilta ja useista eri näkökulmista. Lokakuun esityksiä ja teemaryhmiä yhdistävät kysymykset maantieteen akateemisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä sekä tavasta, jolla tieteenalamme tavoittaa ja jäsentää maailmaa muutoksessa.