Konferenssin teema

Konferenssin teemana on tänä vuonna keskusteluntutkimuksen kosketuspinta yhteiskuntaan ja tosielämään.

Yhteiskunta, vuorovaikutus ja tosielämä ovat kosketuksissa eri toimintojen ja toimijoiden kautta. Nämä kosketukset yhtäältä muovaavat yhteiskuntaa ja toisaalta muovautuvat sen mukana.

Kuinka vuorovaikutuksen tutkimuksella voidaan lähestyä kosketuksia ja kohtaamisia, niiden osapuolia, tai toisaalta kosketuksista ulos jääviä tai pois vetäytyviä? Mihin kosketuksia tarvitaan? Millaisia haasteita niihin liittyy? Kuinka keskustelunanalyysia tekevät tutkijat voivat auttaa näiden haasteiden selvittämisessä ja yhteistä hyvää tuottavien kosketusten edistämisessä?

Pohdimme päivillä, kuinka yhteiskunnan ja tosielämän rajapintoja ja suhteita tehdään näkyväksi konkreettisissa, vuorovaikutuksen vuoro vuorolta etenevissä sekvensseissä ja käytänteissä. Tervetulleita ovat tutkimukset niin arkisista kuin institutionaalisistakin ympäristöistä. Kosketukset voivat sijaita fyysisessä tai digitaalisessa maailmassa tai näiden yhdistelmässä, ja osallistujat voivat vuorovaikutustilanteissa olla läsnä kasvokkain tai tietotekniikan välityksellä.