Abstraktikutsu

/EDIT: Abstraktikutsu päiville on päättynyt.

Tieto hyväksymisestä on lähetetty sähköpostitse.

Toivomme esitelmiä, joissa tarkastellaan päivien teemaa ”Kosketuksissa: Yhteiskunta, vuorovaikutus, tosielämä” keskusteluntutkimuksen viitekehyksessä. Teemaan liittyen pyydämme abstrakteilta erityistä panostusta aiheen yhteiskunnallisen relevanssin pohtimiseen.

Julkisuus on tieteen perusperiaate ja myös yliopistot odottavat sitä tutkijoiltaan. Monet meistä kuitenkin kamppailevat sen kanssa, miten omaa tutkimusta voisi yleistajuistaa ja tuoda suuren yleisön tietoisuuteen. Konferenssin abstraktikutsu tarjoaa tänä vuonna ainutlaatuisen mahdollisuuden ja valmiin viestintäkanavan kertoa omasta tutkimuksesta myös "tosielämän" toimijoille.

Abstraktit kirjoitetaan ensisijaisesti blogin muotoon. Halutessasi voit jättää kuitenkin perinteisen abstraktin. Molemmissa vaihtoehdoissa teksti on 250-500 sanan mittainen ja käsittelee seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä tutkit?
  • Mikä on tutkimuksessasi yhteiskunnallisesti relevanttia?
  • Mikä taas on hauskaa, mielenkiintoista tai yllättävää?

Suuntaa blogitekstisi oman alasi tosielämän toimijoille. Vinkkejä kiinnostavan blogin kirjoittamiseen löydät esimerkiksi täältä:

Tiedeviestinta – opas tutkijalle (2016)

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (Kimmo Svinhufvudin blogi)

Voit valita abstraktin julkaisemisen blogina e-lomakkeessa. Tarjoamme mahdollisuuden muokata blogitekstiä ennen sen julkaisemista (sivustolla keskustelunanalyysi.fi). Paras blogiteksti palkitaan päivillä.

Abstrakti jätetään tällä e-lomakkeella 8.11.2019 mennessä. Tieto hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse joulukuun aikana. Abstraktin muoto ei vaikuta esitelmien hyväksymisprosessiin.

Esitysten kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen on 10 minuuttia keskustelulle. Konferenssin kieli on ensisijaisesti suomi, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä. Huomioithan, että myös esitelmät, joista on jätetty blogimuotoinen abstrakti, pidetään perinteisen tieteellisen esityksen muodossa.