Yhdenvertaisuus

Kaikkien osallistujien turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi KaHiFi2023-konferenssissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Konferenssissa on paikalla nimetyt häirintäyhdyshenkilöt.
Turvallisemman tilan periaatteet

Kohtele toisia ihmisiä asiallisesti sekä kunnioittavasti ja arvosta heidän työpanostaan. Älä esimerkiksi tee epäasiallisia, vähätteleviä tai henkilökohtaisuuksiin meneviä puheenvuoroja toisista ihmisistä. 

Palautetta antaessa keskity antamaan rakentavaa palautetta ja ole valmis dialogiin. 

Meillä kaikilla on olettamuksia ja ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus. Kunnioita henkilön itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa hänet avoimesti; et voi tietää toisen taustaa, kokemuksia ja elämäntilannetta tai määritellä identiteettiä hänen puolestaan. 

KaHiFi23:ssa ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. 

Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. 

Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osallisiksi. Hyvässä keskustelussa kaikki saavat puheenvuoron, tulevat kuulluiksi sekä voivat halutessaan vain kuunnella. Älä puhu muiden päälle. Yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille. 

Käsittele herkkiä aiheita kunnioittavasti, ja käytä sisältövaroituksia tarpeen tullen. Sisältövaroituksilla ilmoitetaan, että käsiteltävä asia voi sisältää jotain henkilöitä järkyttävää tai loukkaavaa materiaalia. 

Tunnista omat etuoikeutesi. Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja, joita yksilöt saavat kuulumalla tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin. Etuoikeudet liittyvät muun muassa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, luokkaan, kieleen, terveydentilaan tai uskontoon. 

Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät erehdyksiä. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kanssa. 

Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit myös ottaa yhteyttä tapahtumaturvallisuushenkilöihin ja/tai KaHiFi23:n häirintäyhdyshenkilöihin.

Häirintäyhdyshenkilöt

KaHiFi23:n häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Tarna Kannisto (tarna.kannisto@helsinki.fi), Tuija Kasa (tuija.kasa@helsinki.fi) ja Ivan Zamotkin (ivan.zamotkin@oulu.fi).