Keynote-puhujat

Kasvatuksen historian ja filosofian tutkijaverkoston Kesäpäivät 2023
Professori Johannes Drerup, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik, TU Dortmund, Saksa

Professori Johannes Drerup on kasvatusfilosofian ja –teorian professori Dortmundin teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä koskevat suvaitsevaisuutta ja liberaalia demokratiaa, demokratiakasvatusta, lapsuuden filosofiaa, poliittista filosofiaa ja etiikkaa. Hän on toimittanut teokset: Liberal Democratic Education: A Paradigm in Crisis (2022), Toleration and the Challenges to Liberalism (2020) ja Cambridge Handbook of Democratic Education (ilmestyy 2023).

Professori Katariina Holma, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Professori Katariina Holma on kasvatusfilosofian ja –teorian professori Oulun yliopistossa. Hän tutkii kansalaisuuskasvatuksen ja deemokratiakasvatuksen teorioita, sekä kasvatustieteiden filosofiaa. Hän on toimittanut mm. teokset Learning, Philosophy, and African Citizenship (Palgrave 2022) ja Practices of Citizenship in East Africa: Perspectives from Philosophical Pragmatism (Routledge 2020).

Apulaisprofessori Christopher Martin, Okanagan Kasvatustieteellinen tiedekunta, University of British Columbia, Kanada

Apulaisprofessori Christopher Martin työskentelee Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Brittiläisen Kolumbian yliopistossa, Okanagan kampuksella. Hänen tutkimusintressinsä koskevat kasvatuksen tavoitteita ja deliberatiivista demokratiakasvatusta. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa koskee koulutusinstituutioiden etiikkaa. Hän on kirjoittanut kirjat:The Right to Higher Education: A Political Theory (2022) ja Education in a post-metaphysical world: Rethinking educational policy and practice through Jürgen Habermas’ discourse morality (2014).