Esitelmäpyynnöt

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään esitelmäehdotuksen yhden sivun pituisena tiivistelmänä (mukaan ei lueta bibliografiaa).

Tiivistelmästä tulee käydä ilmi otsikko, tutkittava kieli/tutkittavat kielet, teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset ja -metodit, sekä bibliografia. Lisäksi olisi toivottavaa, että tiivistelmästä kävisi ilmi mahdollisimman paljon tutkimuksen tuloksia. Tiivistelmä voi olla kirjoitettu suomeksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi tai espanjaksi. Esitelmän kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa kymmenen minuutin keskustelu.

Ehdotukset lähetetään osoitteeseen katri.tuomaala@helsinki.fi

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 28. helmikuuta 2019

Vastaus ehdotuksiin lähetetään 1. huhtikuuta 2019