Uusi podcast-sarja kurkistaa Kielikeskuksen opetuksen arkeen

Sarjassa käsitellään Kielikeskuksen opetuskokeiluja ja erilaisia tapoja lähestyä kieli- ja viestintäosaamista. Sarja avaa pedagogisia ratkaisuja ja oppimiskäsityksiä kieli- ja viestintäopetuksen takana. Ensimmäisessä jaksossa paneudutaan verkkokeskustelun ja tieteellisen kirjoittamisen maailmaan.

Pilaako verkkokeskustelu suomen kielen? Mahtuuko tieteelliseen kirjoittamiseen saati verkossa oppimiseen yhteistyötä? Kuuluuko verkkokeskusteluun aina "vouhkaamista" ja miten sivistynyttä verkkokeskustelua opitaanö?

Näihin kysymyksiin vastaa Kielikeskuksen yliopisto-opettaja Hanna Kosonen Kielikeskusen podcast-sarjan "Kielikeskuskokemuksia" ensimmäisessä osassa, Jaksossa "Akateeminen kirjoittaminen - kohti sivistynyttä verkkokeskustelua" esitellään akateemisten tekstitaitojen kurssia, jossa yhdessä oppiminen, monimediainen viestintä ja vertaispalaute ovat isossa roolissa. Lisäksi jaksossa tarjoillaan vinkkejä verkoo-opetuksen ohjaamiseen, pohditaan digitaalisen viestinnän merkitystä kirjoittamiselle ja avataan akateemisten tekstitaitojen käsitettä. Haastattelijana toimii Kielikeskuksen viestinnän ja oppimisympäristöjen asiantuntija Janne Niinivaara.

Podcast-sarja avaa Kielikeskuksen opetuksen ja oppimisen arkea kieli- ja viestintäosaamisesta kiinnostuneille. Sarja nostaa uudenlaisia, ainutlaatuisia ja erilaisia oppimismuotoja ja -käytäntöjä esiin. Lisäksi sarjassa esitellään Kielikeskuksen keväällä 2018 julkaistuja pedagogisia periaatteita. Sarja jatkuu uusin jaksoin elokuussa.