Monipuolinen yhteistyö, digitalisaatio ja opiskelijanäkökulma osana arkea - Kielikeskuksen vuosikertomus 2019 julki

Kielikeskuksen vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu. Kielikeskuksen viime vuotta leimasivat useat yhdessä toteutetut opetuskokeilut sekä vilkastunut lukioyhteistyö.

Kielikeskuksen keskeisimpiä kehittämistavoitteita nykyisellä strategiakaudella ovat opiskelijakeskeisyyden korostaminen, opettajien digitaalisen osaamisen lisääminen sekä oppimisympäristöjen rikastaminen, opetussuunnitelmatyön linjaaminen uusia koulutusohjelmia vastaavaksi sekä kansainvälisyyden ja laajan, eri tahojen välisen yhteistyön vahvistaminen entisestään. Näitä kaikkia tavoitteita kohti mentiin vuonna 2019 Kielikeskuksen toiminnassa, kertoo tuore vuosikertomus.

Kuluneena vuotena Kielikeskuksessa edistettiin muun muassa oppiaine- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä sekä digitaalista viestintä- ja kieltenopetusta. Molempia kehitettiin niin hankepohjaisesti kuin osana päivittäistä, jatkuvaa opetus- ja suunnittelutyötä. Tuoreesta vuosikertomuksesta voi lukea kansainvälisen opiskelijaharjoittelijan kokemuksista, lukioyhteistyöstä, monenlaisesta kielenoppijuudesta, Kielikeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta sekä toisen kotimaisen kielen uudenlaisesta, verkkovälitteisestä testaamisesta. Lisäksi vuosikertomuksessa esitellään kolme esimerkkiä oppiaine- ja kielirajat ylittävästä yhteisopetuksesta: pohjoismaisen kulttuurin kurssi, akateemisten tekstitaitojen ja puheviestinnän integraatiokurssi sekä suunniteltu saksan- ja ranskankielinen yhteiskurssi.

Kielikeskuksen vuosikertomus 2019