Kuunteleminen on tekoja

Torstaina 20. syyskuuta vietettiin kansainvälistä kuuntelemisen päivää. Päivän tavoite on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kuuntelemisen merkityksestä. Kielikeskuksessa kuuntelemisen päivä näkyi niin opetuksessa kuin henkilöstökokouksessakin.

Kuuntelemiseen kannattaa kiinnittää syvällistä huomiota, sillä kiireinen arki saattaa osaltaan haitata keskittymistä toisen ihmisen viestiin. Kuulemme, muttemme kuuntele. Ongelmallinen tulkinta on sekin, että kuunteleminen olisi passiivista myöntymistä tai oman vuoron odottelua. Kuunteleminen on viestintää.

Kielikeskuksen opiskelijat ja henkilökunta harjoittelivat tietoista kuuntelemista sekä itsenäisesti reflektoiden että käytännön harjoituksilla. Kuuntelemispäivän järjestävä International Listening Association  on julkaissut sivustollaan kymmenen vinkkiä parempaan kuuntelemiseen, joita käsiteltiin usealla kielen tunnilla kohdekielelle käännettyinä. Lisäksi oppitunneilla tehtiin kuuntelemisharjoituksia, joiden tavoitteena oli paitsi kartuttaa kielitaitoa myös lisätä ymmärrystä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, kielitaitotasosta riippumatta.

Espanjan yliopisto-opettaja Minna Intke-Hernandez osallistui kuuntelemispäivään opiskelijaryhmänsä kanssa. Minnan toteuttamassa harjoituksessa opiskelijat kertoivat espanjaksi itselle tärkeistä asioista. Minnan mukaan opiskelijat halusivat jatkaa harjoitusta yli tunnin. He kommentoivat, että oli hienoa puhua jostain omasta ja tärkeästä asiasta silloin, kun muut todella kuuntelevat. Todellinen kuunteleminen on Minnan mukaan kieltenopetuksessa ajatuksia herättävä, keskeinen asia.

- Monesti, kun keskustelen opiskelijan kanssa, pyrin auttamaan häntä tarjoamalla hänelle sanoja tai rakenteita, kun hän pysähtyy miettimään tai jää jotenkin jumiin. Jäin pohtimaan kuuntelemispäivän sanomaa. Voisiko kielellistä tukea antaa paremmin silloin, kun ensin keskityn todella kuuntelemaan opiskelijaa? Välitänkö puhujalle viestin kärsimättömyydestäni, jos kiirehdin tarjoamaan hänelle sanoja? Olisiko mahdollista tarjota parempaa kielellistä tukea, jos kuunteleminen olisi aktiivista ja aitoa? Minna pohtii.

Kuuntelemista voi jokainen oppia

Opiskelijoiden lisäksi koko Kielikeskuksen koko henkilökunta osallistui kuuntelemispäivän aktiviteetteihin. Kaksi kertaa lukukaudessa pidettävässä henkilöstökokouksessa kielikeskuslaisetkin pysähtyivät pohtimaan ja jakamaan kuuntelemis- ja kuunnelluiksi tulemisen kokemuksiaan.

- Kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jossa omassa viestinnässä tekee myös toisen viestiä näkyväksi. Samoin hiljaisuus on arvokas asia, joka meidän täytyy muistaa toisillemme antaa, sanoo Kielikeskuksen johtaja Ulla-Kristiina Tuomi.

Puheviestinnän yliopisto-opettaja Riikka Järvelä oli mukana järjestämässä Kielikeskuksen kuuntelemispäivää. Hän myös opettaa kuuntelemista yliopisto-opiskelijoille.

- Kuunteleminen on vuorovaikutusosaamisen osa ja sitä voi oppia. Maailmamme tarvitsee ihmisiä, jotka pysähtyvät kuuntelemaan. Tietoisuus omista kuuntelutavoista vie jo pitkälle. Toisaalta nykymaailmassa kuunteluosaamiseen liittyvät myös kuuntelemisen rajat. Koko ajan ja kaikkea ei tarvitse kuunnella ja omaa jaksamista on hyvä miettiä.

 

Vinkkejä tiedostavampaan kuuntelemiseen: