Kielikeskus antaa opiskelijoille hyvinvointilupauksen

Tänään vietetään opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta. Kielikeskus osallistuu mielenterveyspäivään järjestämällä kehutalkoot ja antamalla opiskelijoille hyvinvointilupauksen.

Keskiviikkona 13.4. vietetään opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Tämän vuoden kampanjateema on myötätunto. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta. Kampanjan järjestää Nyyti ry yhdessä Opiskelijahyvinvointiverkoston kanssa. Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjan verkkosivuilta.   

Myös Helsingin yliopiston kielikeskus osallistuu  opiskelijoiden hyvinvointipäivään. Pitkittynyt pandemia on haastanut opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Lisäksi Kielikeskuksessa on tärkeää olla tietoinen opetuksen erityiskysymyksistä, jotka saattavat aiheuttaa opiskelijoissa huolta. Esimerkiksi esiintymisjännitys ja vieraan kielen puhumisen pelko ovat yleisiä tuntemuksia yliopistolaisen elämässä. Opettajien tulee olla näistä ilmiöistä tietoisia ja varmistua, että kaikki opiskelijat saavat turvallisia oppimis- ja onnistumisen kokemuksia.   

Kielikeskus järjestää opiskelijoiden mielenterveyttä tukevalla viikolla kehutalkoot fyysisesti Kielikeskuksella sekä verkossa Flingassa. Tällä Kehu-tempauksella Kielikeskus haluaa kannustaa opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa jakamaan kehuja toisille ja itselleenkin sekä huomaamaan hyvinvointia tukevat teot arjessa, opinnoissa ja työssä. 

Lisäksi Kielikeskus tekee opiskelijoille hyvinvointilupauksen. Hyvinvointilupaus ohjaa osaltaan tulevien vuosien opetuksen kehittämistä ja inkluusiotyötä Kielikeskuksessa. Hyvinvointilupauksen otsikko on ”Viesti ja voi hyvin.” Otsikolla kielikeskuslaiset haluavat viestittää, että monikielisellä ja oppimista tukevalla vuorovaikutuksella on iso osa hyvinvoinnin rakentamisessa. Jokaisella on oikeus osallistua vuorovaikutukseen ja oppia.

Kielikeskuksen hyvinvointilupaus:

  • Huomioimme: Sitoudumme ottamaan huomioon opiskelijan hyvinvoinnin saumattomana osana viestintä- ja kieliopetusta ja kehittämään opetusta tästä lähtökohdasta käsin. 
  • Kohtaamme: Järjestämme lukuvuosittain opiskelijan hyvinvointiin keskittyviä tapahtumia, joissa on mahdollista tavata opiskelijoita muilta kampuksilta, vertaisoppia ja –tukea, kotikansainvälistyä sekä viestiä monikielisesti sallivassa ja turvallisessa ympäristössä 
  • Kuuntelemme: Tiivistämme vuoropuhelua Kielikeskuksen ja opiskelijoiden välillä ja käymme aktiivisesti dialogia opiskelijoiden kanssa heidän hyvinvointiaan tukevista toimista.

Kielikeskus viestii hyvinvointilupauksen etenemisestä käytäntöön omilla viestintäkanavillaan. 

Lisätietoa antavat opetuksen kehittämisen asiantuntija Janne Niinivaara sekä ohjauksen ja kansainvälisyyden asiantuntija Nina Sulonen