Kielikeskuksen tarkennuksia poikkeustilanteeseen

Alla on Kielikeskuksen tarkennuksia yliopiston yleiseen poikkeustilaohjeistukseen. Ohjetta on päivitetty viimeksi 13.11.2020.
  • Kielikeskus on päivittänyt poikkeustilaohjeistustaan kesäkuussa 2020.
  • Kielikeskuksen opetus järjestetään etäopetuksena 31.7.2021 asti. Lähtökohtaisesti kaikki opetus pyritään järjestämään.
  • Opiskelijoiden kaikki ohjaus ja suulliset kokeet järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä. Tentit toteutetaan sähköisesti tai vaihtoehtoisilla menetelmillä (esim. portfolio).
  • Ilmoittautuminen Kielikeskuksen ensimmäisen jakson kokeisiin ja opetukseen WebOodissa 4.1.2021. alkaen.