Kaikki kielet mukaan Euroopan kielten päivään - "Yhden kielen ylivalta ei ole kielitaitoa eikä kansainvälisyyttä"

Syyskuussa vietetty Euroopan kielten päivä pyrkii lisäämään tietoisuutta kielellisestä moninaisuudesta ja monipuolisen kielitarjonnan tärkeydestä. Pedagoginen yliopistonlehtori Heini Lehtonen muistuttaa, että tämän päivän Eurooppaan kuuluvat myös muiden muiden maanosien kielet puhujineen.

Syyskuun 26. päivänä vietettiin jälleen Euroopan kielten päivää. Vuodesta 2001 vietetyn päivän tavoite on varjella ja vahvistaa Euroopan rikasta kielivarantoa sekä lisätä ymmärrystä vieraiden kielten osaamisen merkityksestä. Päivän yksi viesti onkin, ettei koskaan ole myöhäistä aloittaa uuden kielen opiskelua. Euroopassa puhutaan yli 200:aa eurooppalaista kieltä. Lisäksi Euroopan kielivarantoa kartuttavat jatkuvasti myös muut kuin alkujaan eurooppalaiset kielet. Kielikeskuksen pedagoginen yliopistonlehtori Heini Lehtonen tähdentääkin, että useiden kielten rinnakkaiseloon tulisi panostaa.

"Euroopan kielten päivä tekee näkyväksi kielellisen moninaisuuden merkitystä yhteisöille ja yhteiskunnalle sekä kielen ja kielitaitojen merkitystä yksilöille. Suomessakin on havahduttu kielitaidon kaventumiseen: vaikka kieltenopetuksen alkamista on varhaistettu, yhä harvemmat opiskelevat koulussa muuta kuin englantia. Olisi kuitenkin tärkeää, että Suomessa yhä osattaisiin myös muita pohjoismaisia ja eurooppalaisia kieliä. Myös Aasian ja Afrikan kielet ja niiden puhujat kuuluvat nyky-Euroopan arkeen. Yhden kielen ylivalta ei ole kielitaitoa eikä kansainvälisyyttä", kertoo Lehtonen.

Monikielisyyden säilyttäminen ja kasvattaminen vaativat opetusratkaisujen lisäksi poliittista tahtoa ja tekoja. Lehtonen huomauttaakin, että kyse on myös kielellisestä tasa-arvosta.

"Euroopan kielten päivänä on myös syytä painottaa Euroopan unionin, eurooppalaisen yhteisön ja kansallisvaltioiden vastuuta alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen kielistä, ja kielipolitiikalla on väliä: on vallanpitäjien tehtävä varmistaa, että yksilöiden ja yhteisöjen kielelliset oikeudet toteutuvat ja tasa-arvo vallitsee", Lehtonen muistuttaa.

Kielet näkyviksi yliopistolaisten terveisissä

Kielikeskus osallistui Euroopan kielten päivään pystyttämällä Kielikeskuksen ja Kaisa-kirjaston välikäytävään postereita, joihin yliopistolaisia rohkaistiin kirjoittamaan lempilauseensa tai sanontansa millä tahansa vieraalla kielellä.

Posterit ovat esillä perjantaihin 11.10. asti Kielikeskuksen toisessa kerroksessa. Sosiaalisesta mediasta tuotoksia voi katsella aihetunnisteilla #myfavouritephrase ja #EuropeanDayOfLanguages.