Jännittämisen kohtaaminen on merkittävä oppimiskokemus

Jännittäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on monelle tuttu ja omakohtainen ilmiö. On sangen tyypillistä jännittää muun muassa yleisölle puhumista, uutena ihmisenä ryhmään menemistä, työpaikkahaastattelua tai ensitreffejä. Joskus jännittämisen tuntemukset saattavat estää tai haitata yliopisto-opiskelua.

Akateemiselta asiantuntijalta odotetaan kykyä ja halua puhua omasta osaamisalueestaan kuuntelijoille. Yliopistotutkintoihin sisältyykin osana viestintä- ja kieliopintoja puheviestinnän ja vuorovaikutusosaamisen kurssi.  Koska jännittämiseen liittyvät haasteet ovat monille todellisia, on tutkintoon kuuluva puheviestinnän kurssi mahdollista suorittaa opintojaksona, jolla keskitytään nimenomaan jännittämiseen sekä viestintäpelkoihin ja -huoliin. Kielikeskuksessa tämä opintojakso toteutetaan opintopsykologin ja puheviestinnän opettajan yhteistyöllä.

Tällä kertaa Kielikeskuskokemuksia-podcastissa asiantuntija Janne Niinivaaran haastateltavina ovat Helsingin yliopiston opintopsykologi Johanna Mikkonen sekä puheviestinnän yliopisto-opettaja Riikka Järvelä. He ovat opettaneet jännittämistä kokeville suunnattuja puheviestinnän kursseja vuosia. Johanna ja Riikka kertovat, miten jännittämisen ilmiötä näillä kursseilla lähestytään ja mikä lopulta on riittävän vähäistä jännittämistä ja mikä toisaalta riittävän hyvää esiintymistä.

Podcast-sarja avaa Kielikeskuksen opetuksen ja oppimisen arkea kieli- ja viestintäosaamisesta kiinnostuneille. Sarja nostaa uudenlaisia, ainutlaatuisia ja erilaisia oppimismuotoja ja -käytäntöjä esiin. Lisäksi sarjassa esitellään Kielikeskuksen keväällä 2018 julkaistuja pedagogisia periaatteita.