Euroopan kielten päivä tarjoaa ensiaskeleet uusien kielten oppimiseen

Euroopan kielten päivä korostaa monikielisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Päivän juhlimisen tarkoitus on kannustaa kaikkia oppimaan kieliä iästä ja paikasta riippumatta. Tänä vuonna Kielikeskus ja Euroopan komissio yhteistyökumppaneineen tarjoavat kurkistusmahdollisuuksia uusiin kieliin.

Helsingin yliopiston kielikeskus ja Euroopan komissio järjestävät yhteistyössä Euroopan kielten päivän viikon. Viikon aikana kaikenikäiset oppijat voivat kehittää omaa kielitietouttaan ja –taitoaan. Euroopan kielten päivän viikko tarjoaa mahdollisuuksia ottaa vaikkapa ensimmäiset askeleet uuden kielen opiskelussa.

Euroopan komissio on julistanut päivän vietettäväksi vuosittain syyskuun 26.päivä. Päivän päätavoitteet ovat muistuttaa kieltenoppimisen sekä opiskeltavien kielten monipuolistamisen tärkeydestä monikielisyyden sekä kulttuurienvälisen ymmärryksen lisäämiseksi, edistää ja vaalia Euroopan rikasta kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä rohkaista elinikäiseen kieltenoppimiseen koulussa ja sen ulkopuolella.

Syyskuun viimeisellä viikolla Kielikeskus järjestää tapahtumia ja julkaisee materiaaleja, jotka tuovat esille kielten moninaisuuden tärkeyttä sekä kielten ja vuorovaikutuksen jatkuvaan oppimiseen liittyviä näkökulmia. Tapahtuma on suunnattu laajasti niin kouluille, yliopistolaisille kuin kaikille niille, joita kiinnostaa kielten oppiminen sekä monikielinen ja -kulttuurinen ymmärrys ja vuorovaikutus.

”Euroopan kielten päivää on Suomessa vietetty erityisesti kouluissa, mutta päivä on näkynyt toistaiseksi melko vähän yliopistoissa. Siitä syystä on hienoa, että Helsingin yliopiston kielikeskus sai järjestettäväkseen Suomen päätapahtuman tänä vuonna”, iloitsee Kielikeskuksen johtaja Leena Nissilä.

Kiinni uuden kielen alkeista

Perjantaina 1.10. aamupäivällä järjestetään viikon päätapahtuma. Tiedekulmasta lähetettävästä tilaisuudessa kuullaan tapahtuman yhteistyökumppanien tervehdyksiä sekä erilaisia puheenvuoroja kielen, tieteen ja opetuksen asiantuntijoilta ja tutkijoilta.

Iltapäivällä halukkaille tarjotaan eri kielten lyhyitä virtuaalisia näytetunteja. Näytetunnit ovat viidentoista minuutin mittaisia opetustuokioita, joiden aikana oppija voi lyhyessä ajassa oppia jotain upouudesta kielestä.

Näytetunneille voivat osallistua kaikki halukkaat. Tuokioihin voi osallistua yksin tai ryhmänä, esimerkiksi samanaikaisesti yhteiseltä laitteelta. Näytetunnit ovat pitkälti alkeita, eli näytetunnille voi osallistua ilman ennakkotietämystä kyseisestä kielestä tai aiheesta. Tarjolla on myös viestintäosaamista kehittäviä näytetunteja. Tapahtuman tavoite on kielten päivän hengessä tuoda kielenoppimisen mahdollisuudet ja tuki kaikenlaisille oppijoille ja monenlaisiin tilanteisiin.

Näytetunneista vastaavat Kielikeskuksen opettajat ja tapahtuman yhteistyökumppanit. Koko viikko järjestetään virtuaalisesti. Osallistuminen tapahtumiin ja näytetunneille ovat maksuttomia, mutta niihin on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtumaviikon verkkosivut, ilmoittautuminen ja ohjelma julkistetaan syyskuun alussa.

Lisätietoja:

Janne Niinivaara