Avoin oppimateriaali auttaa kertaamaan ruotsin kieltä

Helsingin yliopiston kielikeskuksen uuden oppimateriaalin avulla jokainen voi kerrata ruotsin kielen perusteita itsenäisesti. Kaikille avoin Papegojan-sivusto on tarkoitettu sekä korkeakouluopiskelijoille että työelämän toimijoille, jotka haluavat kerrata ja harjoitella ruotsin kieliopin eri osa-alueita. Sivusto sisältää sekä kielioppitietoa että runsaasti harjoituksia itsenäiseen opiskeluun.

Lukuvuoden alussa julkaistu Papegojan-sivusto on kaikille avoin, Helsingin yliopiston kielikeskuksessa kehitetty materiaali ruotsin kielen opiskeluun.  Sivuston käyttäjä pystyy kertaamaan kielen perusteet itsenäisesti ja tarvittaessa nopeastikin.

”Olimme jo monen vuoden ajan huomanneet työssämme, että tällaiselle ruotsin kielen itsenäiseen kertaukseen tarkoitetulle sivustolle on suuri kysyntä”, kertovat sivuston laatineet ruotsin kielen yliopisto-opettajat Carola Rewell-Heikkinen ja Saila Korvenranta Kielikeskuksesta.

”Papegojan on suunnattu ensisijaisesti niille kaikille korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielioppia ja yleissanastoa, mutta kuka tahansa voi käyttää sivustoa itsenäiseen opiskeluun”, Rewell-Heikkinen ja Korvenranta tähdentävät.

Sivuston taitotaso vastaa suureen kysyntään

Sivuston taitotaso on määritetty vastaamaan perustason kielenkäyttäjän osaamista. Tarkemmin määriteltynä taitotaso on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan A2, eli jokapäiväisiin ja yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin liittyvä kielitaidon taso. Tutkintoon kuuluvilla ruotsin kursseilla lähtötasoksi on määritelty yhtä pykälää korkeampi, itsenäisen kielenkäyttäjän taso, eli B1.

”Olemme molemmat opettaneet kertauskursseja, joille hakeutuu paljon opiskelijoita, jotka tarvitsevat taitotasoa A2 vastaavia harjoituksia. Monet heistä ovat jatkamassa tutkintoon kuuluvalle tiedekuntakurssille, jonka lähtötaso B1 tuntuu haastavalta, kun omat taidot ovat hieman ruosteessa”, opettajat perustelevat sivuston taitotasovalintaa.

Papegojan-sivuston toivotaankin olevan hyödyllinen tukimateriaali esimerkiksi juuri kertauskursseilla ja myös tiedekuntakurssilla niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta ennen kurssia tai kurssin aikana. Lisäksi materiaali on kaikkien ulottuvilla ilman kirjautumista ja salasanoja, joten kaikki saavat käyttää materiaalia.

Avoin opetus hyödyttää kaikkia

Papegojan-sivusto on tarkoitettu kaikille ruotsin kertaamisesta kiinnostuneille oppijoille elämän eri vaiheissa, ja se on sellaisenaan hyödynnettävissä myös ruotsin opetukseen muuallakin kuin korkea-asteella.

”Sivustolle ei tarvitse mitään käyttäjätunnuksia tai kirjautumista, koska halusimme, että myös esimerkiksi lukiolaisilla tai jo työelämässä olevilla on mahdollisuus käyttää sivustoa itsenäiseen kertaukseen,” Carola Rewell-Heikkinen ja Saila Korvenranta muistuttavat ja kehottavat rohkeasti opettajia jakamaan opetusmateriaalejaan: ” Laitetaan hyvä kiertämään! Kollegoiden kesken kannattaa jakaa parhaat materiaalit ja vinkit. Kannustamme myös kokonaan avoimen oppimateriaalin tekemiseen, jotta mahdollisimman moni hyötyisi hyvistä pedagogisista materiaaleista.”

Tekijöiden vinkit Papegojan-sivuston käyttöön:

  • Hyödynnä kunkin osion orientoivat kysymykset! Omaa kielitaitoa kannattaa reflektoida.
  • Opiskele vähän kerrallaan ja säännöllisesti. Muista, että virheitä tekemällä oppii!
  • Keskity niihin asioihin tai osa-alueisiin, joissa juuri sinä tarvitset kertausta.
  • Kunkin osa-alueen ensimmäiset harjoitukset ovat melko helppoja, ja harjoitukset vaikeutuvat osion loppua kohti.
  • Hyvä sanakirja on hyvä tuki sivuston harjoituksia tehdessä!

Eurooppalaisen kielitaidon tason viitekehys

Papegojan