Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee jatkokoulutukseen hyväksytyn opiskelijan suorittaa tohtorikoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa. Tohtorikoulutus edellyttää jatko-opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja väitöskirjatutkimuksen toteuttamista suunnitelmallisesti. Tutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista (40 op). Tohtorin tutkinto antaa valmiudet työskennellä vaativissa akateemisissa tehtävissä sekä erilaisissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä.

Hakuohjeet ja -ajat löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta, katso linkit alla.

Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta koordinoidaan kahta tohtoriohjelmaa:

Kasvatustieteellinen tiedekunta on mukana seuraavissa tohtoriohjelmissa: