Tohtorikoulutus kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee jatkokoulutukseen hyväksytyn opiskelijan suorittaa tohtorikoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa. Tohtorikoulutus edellyttää jatko-opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja väitöskirjatutkimuksen toteuttamista suunnitelmallisesti. Tutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista (40 op). Tohtorin tutkinto antaa valmiudet työskennellä vaativissa akateemisissa tehtävissä sekä erilaisissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä.

Hakuohjeet ja -ajat löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta, katso linkit alla.

Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta koordinoidaan kahta tohtoriohjelmaa:

Kasvatustieteellinen tiedekunta on mukana seuraavissa tohtoriohjelmissa:

Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee kaikkia tutkinnonsuoritusoikeuden hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Muutos koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.