Tavoitteena demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus osaksi opettajankoulutusta ja opetusta

Helsingin yliopisto selvittää pilotointihankkeessa, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita voitaisiin edistää aiempaa laajemmin opettajankoulutuksessa. Hankkeessa etsitään myös keinoja kaikille opettajankoulutuslaitoksille yhteisen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta käsittelevän koulutuksen käynnistämiseksi. Aiempiin tutkimuksiin ja hankkeisiin pohjautuva pilotointihanke toteutetaan 1.8.2018–31.7.2019.

Ihmisoikeuskasvatusta pidetään tärkeänä ja esimerkiksi Educa-messuilla ihmisoikeuskasvatuksen osasto on tulvinut kävijöitä. Kaikille korkeakouluille yhteinen ja yhtenäinen koulutus kuitenkin puuttuu.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kartoittaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opetus- ja kasvatusalalle soveltuvat materiaalit, kehittää ja pilotoida demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen verkkokurssi opettajille ja tukea näiden aiheiden systemaattisempaa käsittelyä opettajankoulutuksessa.

Kansallista korkeakouluverkostoa koordinoi Helsingin yliopisto osana UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Education -yhteistyötä. Korkeakouluverkostossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Korkeakouluverkosto vastaa yhdessä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisestä opettajankoulutuksessa.

Hankkeen taustalla opettajien vaihteleva osaamistaso demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa

Uudet opetussuunnitelmat painottavat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteita. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistaso opettajien keskuudessa on vaihtelevaa ja teemojen opetus on edelleen yksittäisten opettajien aktiivisuuden varassa. Voidaankin kysyä, saavatko opettajat riittävästi valmiuksia tavoitteiden toteuttamiseen opettajankoulutuksessa? Nyt käynnistetyssä hankkeessa selvitetään, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus saataisiin nykyistä laajemmaksi osaksi opettajankoulutusta ja koulun toimintakulttuuria satunnaisten teemapäivien sijaan. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällöt ovat keskeinen osa opettajan ammattitaitoa ja alati tärkeämpiä moninaistuvassa yhteiskunnassa.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Ihmisoikeuskeskus, oikeusministeriö ja Helsingin yliopisto. Hanke on osa laajempaa oikeusministeriön DINO-koordinaatiohanketta (Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen sekä nuorten osallisuuden edistäminen). 

Osallistu materiaalikartoitukseen!
 

Tiedätkö opettajille soveltuvia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja? Kyse voi olla oppaista, kirjallisuudesta, tietosivustoista tai pedagogisista menetelmistä. Hankkeessa kartoitetaan materiaaleja syksyn 2018 aikana. Tämän jälkeen materiaalit priorisoidaan ja kootaan Edu.fi-alustaan.

Vastaa kyselyyn suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 31.10.2018 mennessä.

Jos sinulla on paljon materiaaleja, voit lähettää ne myös sähköpostitse tai tiedostona Tuija Kasalle osoitteeseen: tuija.kasa@helsinki.fi.