Humanistisessa tiedekunnassa tehdään ajassa mukana olevaa ja globaalisti vaikuttavaa tutkimusta. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut, ja meillä tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa. Kansainvälisellä tasolla korkealle tähtääminen vaatii työtä, verkostoitumista ja kriittisiäkin näkökulmia. Tiedekunta pyrkii tarjoamaan tutkijoilleen parhaat mahdolliset työkalut ja tekee aktiivisesti työtä olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseksi ja uusien rakentamiseksi. Säännöllisen arvioinnin lisäksi potkua tutkimuksen kehittämiseen haetaan kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä, johon kuuluu huippuyliopistojen edustajia eri puolilta maailmaa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Pohjoismaiden pääkaupunkiyliopistojen ja Euroopan-laajuisen Leru-yliopistojen (League of European Research Universities) verkoston kanssa.