Tohtoriohjelmat

Tieteenalakohtainen ohjaus ja opetus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, joissa kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan ohjausta ja opetusta. Kukin tohtoriohjelma kuuluu johonkin Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Humanistisen tiedekunnan vastuulla on neljä tohtoriohjelmaa.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tiedekuntaan, ja tiedekunta myöntää tohtorintutkinnon. Jokainen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava kuuluu kuitenkin myös johonkin tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelmien rajat ovat joustavia, ja opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisia opintoja myös muista tohtoriohjelmista.

Yliopiston professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Humanistisen tiedekunnan tohtoriohjelmat

Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekuntana seuraaville tohtoriohjelmille:

Kaikki tiedekunnan vastuulla olevat tohtoriohjelmat kuuluvat Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Edellisten lisäksi humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kuulua seuraaviin muiden tiedekuntien vastuulla oleviin tohtoriohjelmiin (suluissa tutkijakoulu, johon tohtoriohjelma kuuluu):