Tohtoriohjelmat

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tiedekuntaan, ja tiedekunta myöntää tohtorintutkinnon. Jokainen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava kuuluu kuitenkin myös johonkin tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelmien rajat ovat joustavia, ja opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisia opintoja myös muista tohtoriohjelmista.

Yliopiston professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Humanistisen tiedekunnan tohtoriohjelmat

Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekuntana seuraaville tohtoriohjelmille:

Kaikki tiedekunnan vastuulla olevat tohtoriohjelmat kuuluvat Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Edellisten lisäksi humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kuulua seuraaviin muiden tiedekuntien vastuulla oleviin tohtoriohjelmiin (suluissa tutkijakoulu, johon tohtoriohjelma kuuluu):

Palkalliset tohtorikoulutettavan paikat ovat vuosittain haettavissa syksyisin. Avoinna olevien paikkojen hakuilmoitukset löydät hakuajan alettua tohtoriohjelmien sivuilta ja yliopiston Avoimet työpaikat -sivulta.

Jos sinulla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa, palkallisen tohtorikoulutettavan tehtävän lisäksi sinun on haettava myös jatko-opinto-oikeutta. Toimi näin:

 • Tutustu tohtoriohjelman alaan ja tarkista, mitkä oppiaineet (tai laitokset ja tiedekunnat) ovat siinä mukana.
 • Luonnostele tohtoriohjelman alaan sopiva suunnitelma väitöskirjallesi tai mieti, mihin tohtoriohjelmaan olemassa oleva väitöskirjasuunnitelmasi sopii.
 • Ota yhteyttä johonkin kyseisen tohtoriohjelman ohjaajaan keskustellaksesi suunnitelmastasi ja sille saatavilla olevasta ohjauksesta. Tiedot ohjaajista löydät tohtoriohjelmien verkkosivuilta.
 • Varmista, että täytät jatko-opiskelijoille asetetut kelpoisuusvaatimukset siinä tiedekunnassa, johon aiot hakea jatko-opinto-oikeutta.
 • Laadi tutkimussuunnitelma.
 • Täytä sähköinen hakulomake.
 • Hae jatko-opinto-oikeutta siihen tiedekuntaan, jonka alaan väitöskirjasi kuuluu ja johon tohtorintutkinto on luontevinta suorittaa.

Jos sinulla on jo jatko-opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, toimi näin hakeaksesi palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää:

 • Keskustele ohjaajasi/ohjaajiesi kanssa tohtorikoulutettavan tehtävän hakemisesta.
 • Päivitä tutkimussuunnitelmasi.
 • Täytä sähköinen hakulomake.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi

 • väitöskirjan aihe
 • liittyminen aiempaan tutkimukseen
 • käytettävät aineistot ja metodit
 • hakijan aiempi perehtyneisyys aiheeseen
 • hakijan edellytykset suoriutua hankkeesta (esim. tutkimustyön kannalta tärkeät aiemmat opinnot tai työkokemus)

Tutkimussuunnitelma täytetään sähköiselle hakulomakkeelle. Koska keskeneräistä lomaketta ei ole mahdollista tallentaa, on suositeltavaa kirjoittaa tutkimussuunnitelma ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida se sitten lomakkeen tekstikenttään. Älä ylitä annettuja merkkimääriä. Älä myöskään käytä erikoismerkkejä, sillä ne eivät näy lomakkeessa. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kuvia tai kaavioita, ole yhteydessä tohtoriohjelmien koordinaattoriin Päivi Väätäseen (paivi.vaatanen(at)helsinki.fi).

Valintakriteerit

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa.

Tärkeimmät arviointikriteerit ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tehtävään valittavalta edellytetään väitöskirjatutkimuksen vaatimaa kielitaitoa sekä hyvää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalla tulee olla jatko-opinto-oikeus (tohtorin tutkinnon suoritusoikeus) Helsingin yliopistossa työsuhteen alkamiseen mennessä.

Jos hakijalla ei ole jatko-opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa, hänen tulee erikseen hakea jatko-opinto-oikeutta siihen tiedekuntaan, johon tohtorin tutkinto on tarkoitus suorittaa. Jatko-opintokelpoisuutta koskevat vaatimukset ovat tiedekuntakohtaisia.

Humanistisen tiedekunnan vastuulla olevissa tohtoriohjelmissa tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraaviin tiedekuntiin. Tarkempia tietoja jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, hakuajoista ja tiedekuntakohtaisista kelpoisuusvaatimuksista alla olevista linkeistä:

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta

Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) -tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta