Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on perustanut humanististen tieteiden ohjelman, Helsinki University Humanisties Program (2017–2020), mikä on suunnattu vieraileville kansainvälisille professoreille ja tutkijatohtoreille.

Ohjelman tavoitteet

  • yhteistyön kehittäminen eri tutkijoiden kanssa
  • tutkimusverkostojen laajentaminen
  • uusien tutkimusmahdollisuuksien luominen
  • yhteisjulkaisujen tuottaminen merkittäviin tiedejulkaisuihin

Ohjelman tavoitteena tehdä tiedekunnan tutkimusympäristöä entistä kansainvälisemmäksi.

Tiedekunta on kutsunut seitsemän tutkijatohtoria ja kolme vierailevaa professoria, jotka edustavat seuraavia tutkimusalueita: alkuperäiskulttuurit ja -kielet sekä humanistinen ympäristötutkimus.