Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on perustanut humanististen tieteiden ohjelman, Helsinki University Humanities Program, HUH (2017–2020), joka on suunnattu vieraileville kansainvälisille professoreille ja tutkijatohtoreille.

Ohjelman tavoitteet

  • yhteistyön kehittäminen eri tutkijoiden kanssa
  • tutkimusverkostojen laajentaminen
  • uusien tutkimusmahdollisuuksien luominen
  • yhteisjulkaisujen tuottaminen merkittäviin tiedejulkaisuihin

Ohjelman tavoitteena tehdä tiedekunnan tutkimusympäristöä entistä kansainvälisemmäksi.

Tiedekunta on kutsunut seitsemän tutkijatohtoria, jotka edustavat tutkimusalueita alkuperäiskulttuurit ja -kielet sekä humanistinen ympäristötutkimus, ja viisi vierailevaa professoria sekä heidän tutkimusalueisiinsa liittyvät tutkijatohtorit.