Tutkinnon suorittaminen päättyy aikanaan valmistumiseen. Lisätietoa valmistumisesta saat Flammasta. Opiskelemisen ja oppimisen ei kuitenkaan tarvitse päättyä valmistumiseen, sillä opintoja voit suorittaa myöhemminkin erimerkiksi avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksena HYKKessä tai erillisinä opintoina. Tutustu myös yliopiston sivuun Muut opiskelumahdollisuudet.

Helsingin yliopiston Urapalvelujen sivuilta löydät tietoa työelämäasioista.

Tietoa opetettavan aineen opintojen vastaavuustodistuksista löydät sivulta Opettajan pätevyys.