Tutkinnon suorittaminen päättyy aikanaan valmistumiseen. Lisätietoa valmistumisesta saat Opintoni-sivulta Opiskelijan ohjeista (uusi opiskelija, 1.8.2017 tai myöhemmin aloittanut) tai Flammasta (vanha opiskelija, 1.8.2016 tai aiemmin aloittanut). Opiskelemisen ja oppimisen ei kuitenkaan tarvitse päättyä valmistumiseen, sillä opintoja voit suorittaa myöhemminkin erimerkiksi avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksena HY+:ssä tai erillisinä opintoina. Tutustu myös yliopiston sivuun Muut opiskelumahdollisuudet.

Helsingin yliopiston Urapalvelujen sivuilta löydät tietoa työelämäasioista.

Tietoa opetettavan aineen opintojen vastaavuustodistuksista löydät sivulta Opettajan pätevyys.