Opiskelijavalintaa koskevat kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että kotimaisen kielen taidon osoittamiseksi riittää suomen-tai ruotsinkielisessä valintakokeessa osoitettu kielitaito. Humanistisen, kasvatustieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä aineenopettajakoulutuksessa voidaan poiketa näistä kielitaitovaatimuksista. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä.
Tavat osoittaa suomen kielen taito
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (=4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-tai B-kielenä vähintään arvosa-nalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • European Baccalaureate -tutkinnossa suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021 ja vähintään arvosana 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7
 • Vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset

  opinnot (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään arvosana cum laude approbatur (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Kaikissa osakokeissa taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa
  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti,jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.
Tavat osoittaa ruotsin kielen taito
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä vähintään arvosanalla 2 TAI ruotsi A2-tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) vähintään arvosanalla 2.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa ruotsi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021 ja vähintään arvosana 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa ruotsi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7
 • Vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe)
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opinnot (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään arvosana cum laude approbatur (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Kaikissa osakokeissa taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa
  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä ruotsin kielen kielitestejä.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies): Hyväksytty