Saamen kielten viikko käynnissä

Saamen kielten viikkoa juhlitaan 21.–27.10.2019. Viikon aikana saamen kieliä tehdään näkyvämmäksi koko maassa.

Hyvää saamen kielten viikkoa!
Buori sámi giellavahku!
Pyeri sämikielâi okko!
Šiõǥǥ sääʹmǩiõli neäʹttel!

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Kaikki nämä kielet ovat uhanalaisia. Saamen kieltä on Helsingin yliopistolla tutkittu 1800-luvulta saakka. Vuonna 1993 perustettiin Helsingin yliopistoon saamentutkimuksen tieteenala. Vuonna 2015 aloitti yliopistolla humanistisessa tiedekunnassa alkuperäiskansatutkimus vakiinnuttamaan alaa suomalaiseen akatemiaan. Alkuperäiskansatutkimuksessa ja saamentutkimuksessa voi oppia ajankohtaista tietoa alkuperäiskansakielistä ja -tiedosta.

Lisätietoa:
Apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen
Yliopisto-opettaja Ilona Kivinen