Kvantihistoria-symposium: Alustava ohjelma / Preliminary program

Kvantihistoria-symposium pe 2.

12.2016

ALUSTAVA OHJELMA / PRELIMINARY PROGRAM

9-11 Sessio 1 / Session 1

Mirkka Danielsbacka: TBA

Sakari Saaritsa & Jarmo Peltola: Mortality and morbidity responses to water investments in Finnish cities, 1880s-1960s

Aaro Sahari: Suomalainen laivanrakennusteollisuuden kasvun kansainvälinen vertailu

Matti Sarvimäki: Pakkomuuton pitkäaikaisvaikutukset. Karjalan evakot sodanjälkeisessä Suomessa

11-12 Lounas / Lunch

12-14 Sessio 2 / Session 2

Jari Eloranta: TBA

Reetta Hänninen: TBA

Samuli Simelius: Pompejilainen peristyylipuutarha sosioekonomisen edustamisen muotona

Jani Karhu: Meanings of an urban space, past and present. Cross-Cultural studies of town Vyborg from the 16th to the 21st century

14-14:30 Kahvi / Coffee

14:30-16 Paneelikeskustelu / Panel discussion

Mihin historiantutkija tarvitsee numeroita?

Keskustelijoina Antti Häkkinen, Anu Lahtinen, Jari Ojala, Jessica Parland-von Essen ja Jenni Pettay