II vuosittainen digihistoria Suomessa -konferenssi ja Kvantihistoria-symposium: "Kvantihistorian haasteet"

II vuosittainen digihistoria Suomessa -konferenssi ja Kvantihistoria-symposium: “Kvantihistorian haasteet”

Järjestäjät: Digital History in Finland -verkosto (#DigiHistFi) ja Humanistien kvantihyppy -hanke, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta sekä HELDIG - Helsinki Centre for Digital Humanities

Aika: Perjantai 2.12.2016, 9:00–17:30

Paikka: Sali 5, Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)

Live stream näkyvissä täällä tapahtuman ajan.

Digital History in Finland -verkosto (#DigiHistFi) kutsuu digihistorian parissa työskentelevät ja siitä kiinnostuneet historiantutkijat, -opiskelijat ja -harrastajat tapahtumaan, josta toivotaan muodostuvan jokavuotinen perinne. Tämänvuotisen konferenssin teemana on kvantitatiivinen eli määrällinen historia, sillä konferenssi järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ”Humanistien kvantihyppy” -hankkeen kanssa.

Numerot ja tilastot ovat esimerkiksi taulukoiden ja aikasarjojen muodossa tuttuja käytännössä jokaiselle historiantutkijalle. Sen sijaan varsinaisten tilastollisten menetelmien, kuten regressioanalyysin, hyödyntäminen on harvinaisempaa talous- ja sosiaalihistoriaa kenties lukuun ottamatta. Tietoteknisten edellytysten paranemisen ja digitaalisten ihmistieteiden herättämän innostuksen myötä kiinnostus myös kvantitatiivisiin menetelmiin on kuitenkin kasvussa. Kvantitatiivista historiantutkimusta tehdään enenevissä määrin ja yhä useammin osana monitieteisiä tutkimushankkeita.

Kvantitatiivisia metodeja hyödyntävä historiantutkimus on valokeilassa tässä yksipäiväisessä symposiumissa. Millaisia aiheita siinä käsitellään, millaisia aineistoja siinä käytetään ja millaisia menetelmiä siinä tarkkaan ottaen sovelletaan? Tutkijat, opiskelijat ja historian harrastajat ovat tervetulleita mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Etukäteen rekisteröityneille osallistujille järjestetään veloituksetta lounas, kahvi ja kuohuviinitarjoilu; rekisteröidy täällä VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKKONA 23.11. Ei osallistumismaksua.

Tapahtuma pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 5 (Fabianinkatu 33) perjantaina 2.12. klo 9:00-17:30.

Ohjelma ja esitelmien tiivistelmät täällä.

Symposium järjestetään Helsingin yliopiston ”Philosophy and History of Open Science” -konferenssin (30.11.-1.12.2016) yhteydessä.

Lisätietoja: Maiju Wuokko (maiju.wuokko(at)helsinki.fi) ja/tai Mirkka Danielsbacka (mirkka.danielsbacka(at)helsinki.fi).

Second Annual Digital History in Finland Conference & Symposium on Quantitative History: “The Challenges of Quantitative History”

Organizers: Digital History in Finland Network (#DigiHistFi) & ‘Quantitative Leap in Humanities’ project & HELDIG - Helsinki Centre for Digital Humanities, University of Helsinki, Aalto University

Time: Friday December 2, 2016, 9:00 am – 17:30 pm

Place: Lecture hall 5, Helsinki University Main Building (Fabianinkatu 33)

Live stream available here during the event.

The Digital History in Finland Network (#DigiHistFi) invites historians working on or interested in different aspects of digital history in Finland to a second conference and what we aspire to have be an annually occurring event within the Finnish historical community. This year’s conference theme is Quantitative History, celebrating the conference’s co-location with the Quantitative History Symposium arranged by the ‘Quantitative Leap in Humanities’ project in the Faculty of Arts at the University of Helsinki.

Virtually all historians process or at least encounter numerical data in the form of tables and time series. The use of actual statistical methods, such as regression analysis, is relatively rare – perhaps with the exception of economic and social history. Quantitative methods are however attracting a growing amount of attention among historians, thanks to improved software and to the rise of digital humanities. Quantitative history is becoming increasingly common and it is more and more often carried out as part of multidisciplinary research projects.

This one-day symposium puts quantitative history in the spotlight. What kinds of topics does it cover, what kinds of data does it utilize, and what kinds of specific methods does it apply? Researchers, students, and members of the general public are welcome to join for a day of presentations and discussions.

Lunch, coffee and sparkling wine will be provided FREE of charge to all presenters and audience members who have registered in advance BY WEDNESDAY 23 NOVEMBER; you can do so here. Registration is FREE.

The event will be held in Lecture hall 5, Helsinki University Main Building (Fabianinkatu 33) on Friday 2 December, from 9:00 am to 17:30 pm.

See the program and presentation abstracts here.

The symposium will be arranged in conjunction with the ”Philosophy and History of Open Science” Conference at the University of Helsinki (30 November – 1 December 2016).

For more information, contact Maiju Wuokko(maiju.wuokko(at)helsinki.fi) and/or Mirkka Danielsbacka (mirkka.danielsbacka(at)helsinki.fi).