CFP: Kvantihistoria-symposium

CFP: Kvantihistoria-symposium Helsingissä 2.

12.2016

Numerot ja tilastot ovat esimerkiksi taulukoiden ja aikasarjojen muodossa tuttuja käytännössä jokaiselle historiantutkijalle. Sen sijaan varsinaisten tilastollisten menetelmien, kuten regressioanalyysin, hyödyntäminen on harvinaisempaa talous- ja sosiaalihistoriaa kenties lukuun ottamatta. Tietoteknisten edellytysten paranemisen ja digitaalisten ihmistieteiden herättämän innostuksen myötä kiinnostus myös kvantitatiivisiin menetelmiin on kuitenkin kasvussa. Kvantitatiivista historiantutkimusta tehdään enenevissä määrin ja yhä useammin osana monitieteisiä tutkimushankkeita.

Yksipäiväisen symposiumin valokeilassa on kvantitatiivisia metodeja hyödyntävä historiantutkimus. Millaisia aiheita siinä käsitellään, millaisia aineistoja siinä käytetään ja millaisia menetelmiä siinä tarkkaan ottaen sovelletaan? Jos kvantitatiiviset menetelmät kuuluvat osaksi omaa metodologista työkalupakkiasi, tervetuloa esittelemään omaa työtäsi symposiumiin! Toivomme mukaan eri vaiheissa tutkimusprosessia olevia töitä ja eri vaiheissa uraansa olevia tutkijoita.

Symposium pidetään Helsingissä perjantaina 2.12. klo 9-17 (tarkempi aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin). Tarvittaessa järjestetään myös mahdollisuus esitelmöidä etänä Skypen välityksellä. Symposium järjestetään Helsingin yliopiston ”Philosophy and History of Open Science” -konferenssin (30.11.-1.12.2016) yhteydessä.

Halukkaita esitelmöitsijöitä pyydetään toimittamaan yhden sivun tiivistelmä ja lyhyt CV Maiju Wuokolle maiju.wuokko(at)helsinki.fi 9.10.2016 mennessä. Lisätietoja: Maiju Wuokko ja/tai Mirkka Danielsbacka (mirkka.danielsbacka(at)helsinki.fi).

CFP: Symposium on Quantitative History, Helsinki, 2 December 2016

Virtually all historians process or at least encounter numerical data in the form of tables and time series. The use of actual statistical methods, such as regression analysis, is relatively rare – perhaps with the exception of economic and social history. Quantitative methods are however attracting a growing amount of attention among historians, thanks to improved software and to the rise of digital humanities. Quantitative history is becoming increasingly common and it is more and more often carried out as part of multidisciplinary research projects.

This one-day symposium puts quantitative history in the spotlight. What kinds of topics does it cover, what kinds of data does it utilize, and what kinds of specific methods does it apply? If your methodological tool kit includes quantitative methods, do join us at the symposium to introduce your work! Projects in various phases of the research process and researchers in all stages of their career are welcome.

The symposium will be held in Helsinki on 2 December, from 9 am to 5 pm (the exact time and place TBA). If necessary, speakers will have the opportunity to present through Skype. The symposium will be held in conjunction with the ”Philosophy and History of Open Science” Conference at the University of Helsinki (30 November – 1 December 2016).

Prospective speakers should send a one‐page abstract and a short CV to Maiju Wuokko maiju.wuokko(at)helsinki.fi by 9 October 2016. For more information, contact Maiju Wuokko and/or Mirkka Danielsbacka (mirkka.danielsbacka(at)helsinki.fi).