Vastuullisia ja kestäviä palveluja

Globaalin tilanteen haasteet ja tekoälyteknologian tunkeutuminen kaikille toimialoille ja ihmisten arkeen muuttavat toimintatapojamme myös akateemisessa kirjastossa.

Vuoden 2023 julkisessa keskustelussa toistuivat aiheina erityisesti yleisestä maailmantilanteesta johtuvat haasteet ja tekoälyteknologioiden ujuttautuminen kaikille toimialoille ja ihmisten arkeen. Myös kirjastossa keskusteltiin paljon tekoälystä, turvallisuudesta ja varautumisesta erilaisiin riskeihin. Haasteet toimintaympäristössä vaikuttivat monin tavoin kirjaston toimintaan ja varauduimme niin mahdollisiin sähkökatkoihin kuin nousevien tilavuokra- ja tietoaineistokustannusten vaikutuksiin kirjaston toimintaan. 

Tekoälyyn suhtaudutaan kirjastossa ensisijaisesti työkaluna. Se muovaa työtapoja ja tarjoaa uusia ratkaisuja kirjaston sisäisten toimintojen kehittämiseen. Tekoälyratkaisujen kehittyminen on vaikuttanut myös kirjaston palvelutarjontaan monin tavoin. Olemme ottaneet käyttöön uusia tekoälyä hyödyntäviä tiedonhakusovelluksia ja tunnistaneet vastuumme myös tekoälyn lukutaidon kouluttajana. Tekoälymurros on teknologiavetoinen, mutta se pakottaa pohtimaan entistä syvällisemmin eettisiä kysymyksiä ja tapoja, joilla tekoälyä voidaan hyödyntää opiskelussa ja tutkimuksessa vastuullisesti nimenomaan tukena eikä kriittisen ajattelun korvaajana. 

 

Vuoden 2023 kohokohtia kirjastossa olivat kaikki tapahtumat ja kohtaamiset asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kirjasto teki aktiivista yhteistyötä yliopistoyhteisössä ja pyrki edistämään yliopiston yhteisten resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Aleksanteri-instituutin kirjaston kokoelmat siirtyivät osaksi Kaisa-kirjaston kokoelmia. Kirjastolta vapautuneisiin työtiloihin sijoitettiin muita opiskelua tukevia palveluita, kuten ohjauskeskus ja erityistenttitiloja. Syksyllä alettiin valmistautua myös Aleksandrian oppimiskeskuksen remonttiin. Remontti alkaa toukokuussa 2024 ja sen valmistuttua Aleksandriasta löytyy uudenlaisia tiloja monimuotoisen opiskelun tarpeisiin. 

Yhteisessä projektissa tietotekniikkakeskuksen ja tutkimuspalveluiden kanssa rakennettiin tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisua, joka tulee täydentämään yliopiston tutkimusdatapalveluiden kokonaisuutta. Kirjaston turvallisemman tilan periaatteet valmisteltiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Yhteistyötä tehtiin myös kansallisten ja kansainvälisten kirjastoalan kumppanien kanssa. Aktiivisinta yhteistyö on ollut avoimen tieteen palveluiden kehittämisessä. Yhtenä keskeisenä avoimuuden haasteena kirjastoissa ovat olleet viime vuosina jatkuvasti nousseet avoimen julkaisemisen kustannukset, mutta vuonna 2023 onnistuimme ensimmäistä kertaa saamaan jopa hinnanalennuksia isojen kansainvälisten kustantajien kanssa neuvoteltuihin lehtipakettisopimuksiin. 

Tekoälyn hypetyksen ja tulevaisuuden haasteisiin varautumisen äärellä on hyvä palauttaa ajatukset välillä sellaisiin perusasioihin, jotka edistävät sivistystä ja hyvinvointia ja luovat järjestystä ja levollisuutta kompleksisen toimintaympäristön keskelle. Kirjaston vahvuutena ovat sen helposti tunnistettavat, vakiintuneet ja luotettavat palvelut, jotka tuovat jatkuvuutta ja turvaa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kirjastolla on tärkeä rooli, kun luomme kestävämpää ja vastuullisempaa maailmaa tutkitun tiedon avulla. 

Vuonna 2023 kirjasto onnistui jälleen tarjoamaan monipuolisia palveluita opiskelun, tutkimuksen ja yliopistoyhteisön tueksi. Kiitän kirjaston osaavaa ja työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa erinomaisesta työstä ja innostuneesta tekemisen meiningistä. 

Teksti:
Minna Niemi-Grundström
ylikirjastonhoitaja