Kirjaston vuosi lukuina

Vuonna 2023 kirjaston palvelujen käyttö näyttää vakiintuneen uudelle pandemiavuosien jälkeiselle tasolle.
Avainluvut 2023

Uusien aineistosopimusten tuomat säästöt näkyvät vuoden 2024 toimintakuluissa. 

Kirjaston kautta maksettiin 58% Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkeliden kirjoittajamaksuista. 

Painetun aineiston hankintaan vaikuttivat muutokset tutkintovaatimuksissa.

Avoin tiede 2023
Kirjaston kokoelmat 2023