Turvallisempi tila rakennetaan yhdessä

Helsingin yliopiston kirjasto otti syksyllä 2023 käyttöön turvallisemman tilan periaatteet kirjaston opiskelutiloissa ja kirjaston järjestämissä tapahtumissa. Periaatteet laadittiin yhteistyössä kirjaston asiakkaiden kanssa.
Kohti yhdenvertaisempaa yliopistoyhteisöä 

Helsingin yliopisto on organisaationa sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Kirjasto on yliopiston keskeisenä toimijana luonnollisesti sitoutunut samoihin arvoihin ja tavoitteisiin. Kirjasto pyrkii tarjoamaan kaikille asiakkailleen turvallisen ympäristön, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi.  

Kirjasto on kaikkien yliopistolaisten yhteinen työhuone, ja toimii monipuolisine työskentelytiloineen etenkin opiskelijayhteisön keskeisenä kohtaamispaikkana ja kiintopisteenä kampuksen sydämessä. Opiskelijoiden kuuleminen periaatteita laatiessa oli kirjastolle ensiarvoisen tärkeää, ja opiskelijoita pyrittiin prosessin aikana tavoittamaan mahdollisimman laajasti.  

Turvallisempi tila luodaan yhteisöstä käsin

Monet julkiset toimijat ja yleisötapahtumat ovat ottaneet viime vuosina käyttöön omat turvallisemman tilan periaatteet. Vaikka erilaisten toimijoiden periaatteet eivät juuri poikkea toisistaan sisällöltään, periaatteisiin sitoutuminen edellyttää, että ne on luotu juuri kyseisestä yhteisöstä käsin. Yhdessä laaditut periaatteet ovat käytännön työkalu yhdenvertaisen ja kunnioittavan ilmapiirin luomiseen. Turvallisemman tilan käsite sisältää myös oletuksen tilan fyysisestä turvallisuudesta. 

Turvallisemman tilan periaatteita työstettiin syksyn 2023 aikana kaikille kirjaston asiakkaille avoimissa työpajoissa, joita järjestettiin Kaisa-talossa ja kampuskirjastoissa. Asiakkailla oli mahdollisuus osallistua periaatteiden laatimiseen myös verkkokyselyllä, joka toteutettiin kolmekielisenä syyskuun aikana.  

Työpajoihin osallistuneet ja kyselyyn vastanneet pääsivät valitsemaan runsaan kahdenkymmenen ehdotuksen joukosta mielestään tärkeimmät turvallisemman tilan periaatteet. Sekä työpajoissa että kyselyssä oli mahdollisuus myös avovastausten jättämiseen. Työpajojen ja kyselyn tuloksena valikoitui kahdeksan opiskelijoiden tärkeimmiksi kokemaa periaatetta, joiden pohjalta kirjaston turvallisemman tilan periaatteet muovautuivat. 

Kirjasto sai asiakkailta kiitosta erityisesti työpajoissa tapahtuneiden kohtaamisten yhteydessä. Opiskelijayhteisö arvostaa kirjaston työtä turvallisemman ja yhdenvertaisemman opiskeluympäristön luomiseksi. Kirjasto on tehnyt prosessin aikana yhteistyötä myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa yliopistolla.  

Häirintäyhdyshenkilö tueksi

Turvallisemman tilan periaatteet julkaistiin kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa marraskuussa 2023. Periaatteet ovat nähtävillä infonäytöillä kirjaston yleisissä tiloissa sekä painettuina opasteina ryhmätyöhuoneissa ja wc-tiloissa. Kirjaston tiloja omiin tapahtumiinsa varaavat tai vuokraavat sitoutuvat myös turvallisemman tilan periaatteisiin. Periaatteet koskevat myös kirjaston henkilökuntaa, ja ovat esillä henkilökunnan tiloissa.  

Mahdolliset haastavat vuorovaikutustilanteet hoituvat jatkossakin ensisijaisesti kirjaston asiakaspalveluhenkilökunnan avulla. Turvallisemman tilan periaatteiden myötä kirjaston on ottanut käyttöön myös häirintäyhdyshenkilöt, joihin asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat asiakkaan tukena luottamuksellisesti, ja heidän yhteystietonsa löytyvät periaatteiden yhteydestä kirjaston tiloissa. 

Turvallisempi tila on arjen käytäntöjä

Turvallisempi tila syntyy tai rikkoutuu arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Yhdenvertaisen ja inklusiivisen ilmapiirin luominen on jatkuva prosessi, johon tarvitaan koko yliopistoyhteisöä. Helsingin yliopistossa arvostetaan moninaisuutta ja halutaan varmistaa, että osallistuminen on mahdollista jokaiselle taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. 

Kirjaston turvallisemman tilan periaatteet luotiin osana yliopiston Vastuullinen vuorovaikutus -teemavuotta, jonka tavoitteena on ollut luoda yliopistolle rohkeaa ja turvallista vuorovaikutuskulttuuria ja ennaltaehkäistä syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia.  

Aihe on herättänyt kiinnostusta myös yliopiston ulkopuolella, ja Helsingin yliopiston kirjaston asiantuntijat ovat käyneet jakamassa kokemuksiaan ja kertomassa prosessista muissa korkeakoulukirjastoissa.  

Teksti:
Katri Nevalainen
tietoasiantuntija, kirjaston häirintäyhdyshenkilö